ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ОТ НАЧАЛОТО НА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК В УЧИЛИЩЕТО СЕ ВЪВЕЖДА ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК. ТОВА ЩЕ ВИ ДАДЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА ПРОВЕРЯВАТЕ УСПЕХ, ОТСЪСТВИЯ И ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ, СВЪРЗАНА С ВАШЕТО ДЕТЕ. ВСЕКИ РОДИТЕЛ МОЖЕ ДА СИ НАПРАВИ РЕГИСТРАЦИЯ В ПЛАТФОРМАТА НА : shkolo.bg .  

3047 лв. събраха учениците от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“-град Свети Влас за благотворителност

3047 лв. събраха учениците от ОУ “Св.св. Кирил и Методий“-град Свети Влас за благотворителност

Събраната от благотворителния базар сума ще бъде дарена на инициативата „ Коледа за Сами и и приятели“. В благотворителния Коледен базар, организиран от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас се включиха всички ученици и родители. Те бяха приготвили различни коледни и новогодишни картички, украса и ястия. Всички участници в кампанията бяха обединени от идеята да помогнат на болните деца и техните родители в този труден за тях момент. Събрани бяха 3047 лв. , който родителите преведоха по сметката на инициативата.

Ръководството на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас изказва своите благодарности на всички родители, учители и ученици за оказаната подкрепа и съпричастност и им желае светли празници.

ВАЖНО!

СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, че на 21 декември 2018 г. /петък/, УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ЗАПОЧНАТ В 9: 00 часа и ще ПРИКЛЮЧАТ В 12:30 часа.    В СЪЩИЯ ЧАС ЩЕ ОТПЪТУВА И УЧИЛИЩНИЯ АВТОБУС.

МОЛЯ, НАПРАВЕТЕ НУЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЧИЛИЩЕ, КАКТО И ЗА ТЯХНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АВТОБУСНИ СПИРКИ.

                            ДИРЕКТОР:

                                                           Ч. СТЕФАНОВА

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ РОДИТЕЛИ!

СЪОБЩЕНИЕ!

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

ИНФОРМИРАМЕ ВИ, че на 7 декември 2018 г. /петък/, УЧЕБНИТЕ ЗАНИМАНИЯ НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ ЩЕ ПРИКЛЮЧАТ В 13:00 ЧАСА. В СЪЩИЯ ЧАС ЩЕ ОТПЪТУВА И УЧИЛИЩНИЯ АВТОБУС.

МОЛЯ, НАПРАВЕТЕ НУЖНАТА ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ВЗЕМАНЕ НА ДЕЦАТА ОТ УЧИЛИЩЕ, КАКТО И ЗА ТЯХНОТО ПОСРЕЩАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ АВТОБУСНИ СПИРКИ.

 

         ДИРЕКТОР:

                                                  Ч. СТЕФАНОВА

ВАЖНО!

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

Относно: Събрание на представителите на паралелките за избор на членове на обществен съвет към училището.

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Уведомяваме Ви, че на 07.11.2018 г. от 16.30 часа, в учителската стая на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“ – гр.Свети Влас, ще се проведе общо събрание на представителите на паралелките /избрани на родителска среща/, на което ще бъдат избрани членове и резервни членове на Обществения съвет към училището.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

  1. Избор на членове на Обществения съвет;
  2. Избор на резервни членове на обществения съвет;
  3. Определяне на мандат на обществения съвет.
  4. Избор на председател на Обществения съвет

Информация за правомощията на обществения съвет можете да получите от „Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата“ публикуван на интернет страницата на Министерството на образованието и науката: www.mon.bg,  в „Нормативни документи“, графа „Правилници“, както и на сайта на училището: ou-vlas.com, в директория „Обществен съвет“.

 

ЧУБРИНА СТЕФАНОВА

ДИРЕКТОР

гр.Свети Влас

24.10.2018 г.