Квалификация на педагогически специалисти

От 2-4 юли 2022 г. в град Балчик ще се проведе обучение на педагогическите специалисти от ОУ “Св.св. Кирил и Методий”- град Свети Влас на тема: “Приложение на метода на психодрамата в обучението”- лектор доц. Калоянова- Тракийски университет- Стара Загора. Участниците в обучението ще получат по 2 квалификационни кредита.

ВАЖНО ЗА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ И РОДИТЕЛИ

Уважаеми родители, скъпи ученици,

Официалното откриване на новата учебна година ще се състои на 15 септември 2021 г. от 9:00 часа в двора на училището. На тържеството ще присъстват само ученици и родителите на първокласниците.
Предвид това, че на откриването няма да можем да спазим необходимата дистанция от 1. 50 м, всички ученици трябва да са с предпазни маски дори на открито. След тържеството в класните стаи ще влизат само първокласниците и по един техен родител.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ- ЮНИ 2021 г.

 СЪОБЩЕНИЕ за провеждане  на изпити за определяне на срочна оценка (съгласно чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за резултатите от обучението на учениците)

 

Изпит по учебен предмет Дата

 

Начален час Място на провеждане Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ- ООП 24.06.2021 г. 9:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 29.06.2021 г.
БЕЛ- ИУЧ 25.06.2021 г. 8:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 30.06.2021 г.

 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

ДИРЕКТОР: …………………………

Чубрина Стефанова

 

ВАЖНО ЗА РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ!

Уважаеми родители,

информираме ВИ, че Педагогическия съвет на свое заседание от 27.11.2020 г. реши:

В периода от 30.11.2020 г. до 18.12.2020 г. да се провеждат нормални учебни занимания в електронна среда от разстояние, по учебен план. В края на учебната година- двете допълнителни седмици да се използват за проектна дейност, екскурзии, посещения на музеи, природни забележителности и други. Това се отнася за всички ученици от 4- 6 клас.

При промяна в ситуацията и инструкциите от Министерството на образованието и науката, ще бъдете информирани своевременно.

ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА ЗА УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ И УЧИТЕЛИ

ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПСИХОЛОГИЧЕСКА ПОДКРЕПА В УСЛОВИЯТА НА КОВИД-19

Уважаеми родители,

информираме Ви, че в област Бургас са определени 9 психолози, които са заявили желание да се включат в оказването на психологическа подкрепа и консултация за преодоляване на последиците от кризата, породена от пандемията. Психолозите ще работят с родители, ученици и учители по следния график: