3 в 1 – Математика, български и  физическо

В четвъртък се проведе интердисциплинарен урок по физическо възпитание и спорт, математика и български език, в който учениците от втори „а“ и втори „б“ клас показаха пред родители, учители и гости не само спортни умения, но и знания по математика и български език, както и творческо мислене. Идеята беше реализирана от г-н Н. Баранов (учител ФВС), г-жа Е. Бакалова ( учител ГЦОУД) – 2 „а“ клас) и г-жа С. Зелямова (учител ГЦОУД – 2 „б“ клас). В състезанието взеха участие три отбора. Във всеки отбор имаше по шест ученици, по трима от всяка паралелка. Състезанието се проведе в три кръга, като във всеки кръг учениците изпълняваха различна щафетна игра. В първия кръг, освен щафетна игра, всеки участник трябваше да се справи с различни упражнения по български език. Във втория кръг след щафетната игра учениците показаха как решават задачи по иновативния метод за преподаване на математика Jump Math. Третият, заключителен кръг изправи децата пред предизвикателството да оцветяват различни фигурки на морски обитатели, които след това ще включат в изработката на макет „Морско дъно“. След всеки кръг участниците получаваха точки за точност, за бързина и за правилно решение на поставените задачи. Както на всяко състезание най-добрите получиха медали и грамоти. Състезанието беше оспорвано и отборът заел първо място, беше само с точка преднина пред останалите. Другите два отбора имаха равен брой точки и за разпределяне на второто и третото място учениците трябваше да решат допълнителна задача. За учениците, които не взеха участие в щафетните игри, преподавателите бяха подготвили занимателни задачи.