Със състезания по математика и математика-JUMP Math на финала на първия учебен срок

Малките ученици от първи и втори клас демонстрираха невероятни математически умения в проведените в края на първия учебен срок представителни изяви от НП „Заниманията по интереси“.

За състезанието по математика-JUMP Math, първокласниците от всички паралелки бяха разделени на три отбора от по 6 деца, като тимовете бяха сборни и се сменяха на всеки кръг. В надпреварата малките математици трябваше да решават все по- сложни и сложни задачи, като текстови задачи със събиране и изваждане, задачи за бързина, да чертаят отсечки и др. Задачи имаше и към публиката, която не отстъпи по знания на състезателите.

Второкласниците пък демонстрираха своите JUMP Math-знания в състезание от 5 кръга. Малките математици с лекота образуваха едно-, две- и трицифрени числа и ги моделираха на бялата дъска; подреждаха числови редици, решаваха логически задачи и намираха буквите на думи, чрез различни пресмятания.

Най- големите ученици- от 7 клас, проведоха своето математическо състезание, като започнаха с викторина върху изучавания материал. Двата отбора трябваше да се справят и със сложните алгебрични и геометрични задачи, подготвени от учителят им.

Представителните изяви на младите математици по НП „Занимания по интереси“ доказаха, че математиката е един от любимите учебни предмети, а желанието за победа е еднакво голямо и за малки, и големи.