„Иновации в действие“- 2021- мобилност Свети Влас и Пловдив

За поредна година ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас взе участие в НП „Иновации в действие“. Наши партньори бяха ОУ „Димитър Талев- град Пловдив, иновативно училище и ОУ „Св. Климент Охридски“- град Кърджали, неиновативно училище.

На 10 и 11 май 2021 г. посрещнахме колегите от Пловдив и Кърджали в нашето училище, като част от мобилността по проекта.

Нашите гости разгледаха училището и наблюдаваха открит урок по математика- JUMP Math- 2a клас, с класен ръководител Стела Василева- начален учител и открит урок по математика- JUMP Math- 2б клас, с класен ръководител Ани Мудева- начален учител.

Проведохме обсъждане на наблюдаваните уроци и обменихме добри практики.

Посещението на пловдивското училище се осъществи на 7 и 8 юни 2021 г. Партньорите ни ни показаха: Игровият метод в обучението по английски език, разширена подготовка 1клас, приложение на Google Chromecast; Дигитални компетентности и креативно мислене в разширена подготовка по информационни технологии- 2 клас; Прилагане на модела 1:1 в обучението и други.

Участието на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас в НП „Иновации в действие“- 2021 ни даде:

*Нови приятелства с колегите от Пловдив, Кърджали и Сандански

*Нови идеи за реализация

*Нови предизвикателства

* Нови добри практики в обучението

„Иновации в действие“- 2021- мобилност Свети Влас и Пловдив

За поредна година ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас взе участие в НП „Иновации в действие“. Наши партньори бяха ОУ „Димитър Талев- град Пловдив, иновативно училище и ОУ „Св. Климент Охридски“- град Кърджали, неиновативно училище.

На 10 и 11 май 2021 г. посрещнахме колегите от Пловдив и Кърджали в нашето училище, като част от мобилността по проекта.

Нашите гости разгледаха училището и наблюдаваха открит урок по математика- JUMP Math- 2a клас, с класен ръководител Стела Василева- начален учител и открит урок по математика- JUMP Math- 2б клас, с класен ръководител Ани Мудева- начален учител.

Проведохме обсъждане на наблюдаваните уроци и обменихме добри практики.

Посещението на пловдивското училище се осъществи на 7 и 8 юни 2021 г. Партньорите ни ни показаха: Игровият метод в обучението по английски език, разширена подготовка 1клас, приложение на Google Chromecast; Дигитални компетентности и креативно мислене в разширена подготовка по информационни технологии- 2 клас; Прилагане на модела 1:1 в обучението и други.

Участието на ОУ „Св.св. Кирил и Методий“- град Свети Влас в НП „Иновации в действие“- 2021 ни даде:

*Нови приятелства с колегите от Пловдив, Кърджали и Сандански

*Нови идеи за реализация

*Нови предизвикателства

* Нови добри практики в обучението