СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА РЕДОВНА ПОПРАВИТЕЛНА СЕСИЯ- ЮНИ 2021 г.

 СЪОБЩЕНИЕ за провеждане  на изпити за определяне на срочна оценка (съгласно чл. 40, ал. 7 от Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за резултатите от обучението на учениците)

 

Изпит по учебен предмет Дата

 

Начален час Място на провеждане Срок и място за оповестяване на резултатите от изпита
БЕЛ- ООП 24.06.2021 г. 9:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 29.06.2021 г.
БЕЛ- ИУЧ 25.06.2021 г. 8:00 ч. ОУ “Св. св. Кирил и Методий“- град Свети Влас- зала 1 30.06.2021 г.

 

Учениците могат да се обръщат за консултации и указания във връзка с подготовката си към учителите по учебни предмети в обявените дни и часове за консултации, както и в друго време, след съгласуване с тях.

ДИРЕКТОР: …………………………

Чубрина Стефанова

 

Денят на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България

Втори юни – Ден на Ботев и загиналите за Свободата на България. Пети “в” клас.

 

На 2 юни почитаме паметта на Ботев и загиналите за свободата на България. Тази дата остава една от най-заредените емоционално дни в нашия календар. Заговори ли се за Ботев, думите са силни, най-силните, които можем да изречем. Една ярка личност в нашата история. Един неизбледняващ образ в нашите сърца. Една саможертва, предавана от поколение на поколение. Един Човек, отдал живота си на Отечеството. Един Човек, умрял, за да живее во веки.
Учениците от VI„а“ клас отбелязаха Деня на Ботев, организирайки се около различни инициативи. За да почетат паметта и делото на поета, децата се разделиха на екипи и изработиха книжка и постер, направиха презентации, в които разказват за неговия жизнен и творчески път… от безстрашен революционер до гениален поет… Поклон!