27 март – Световният ден на театъра

Световен ден на водата

„Ценим водата“
Тази година темата на Световния ден е, че водата е ценна. Стойността на водата е много повече от нейната цена – водата има огромна и важна роля за нашите домакинства, култура, здравеопазване, образование, икономиката и природната среда.
Първи “в” клас.

Първа пролет