ВЕЧЕ ЗНАЕМ ПОВЕЧЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

В четвъртък -3 май, се проведе публична изява по проект „Твоят час“ – обучителни затруднения по български език  и литература във втори „б“ клас, с ръководител Маргарита Белева. Пред своите родители учениците показаха колко много са научили през годината, като решиха няколко електронни теста, свързани с изучения материал за втори клас. Резултатът на всичките тестове беше отличен,  за радост на всички родители и ученици. Изявата е по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.