„Празник на буквите“ в компютърния кабинет

На 27.03.2018г. бе представена изложба на тема: „Празник на буквите“, създадена в часовете на групата по извънкласни дейности „Информационни технологии 1 клас“ с ръководител Ани Мудева. Чрез своите графични проекти децата демонстрират умения за работа с инструментите на програмата “Paint”. Дорисуваха, оцветиха и въведоха кратък текст в различен цвят. Оформиха естетически своите проекти. За празника на буквите учениците изработиха надписа „Ние вече сме грамотни“ , като с помощта на програмата „Paint“ ги оцветиха и уголемиха в подходящ размер.

Състезание „Знам и мога” и изложба „Любими герои“ в нашето училище

Състезание „Знам и мога” и изложба „Любими герои“ в нашето училище

Състезанието „Знам и мога” се проведе на 20.03.2018г. в 13.00 часа в игротеката на училището с учениците от трети и четвърти клас от групата по БЕЛ с обучителни затруднения. Състезанието протече в четири кръга, а учениците бяха разделени на два отбора. В първи кръг състезателите трябваше да открият липсващия гласен звук и да обяснят правописа му с дума за проверка.

Във втори кръг задачата беше да се постави правилно съгласният звук и да се напише думата за проверка. В трети кръг учениците работиха върху текст с допуснати правописни грешки, които трябваше да открият и да редактират текста. В четвърти кръг задачата беше от областта на литературата. Двата отбора имаха по едно изучено стихотворение, в което трябваше да добавят липсващи думи и да посочат автора на произведението. Двата отбора се състезаваха достойно и показаха много добри познания.В часовете по проекта „Твоят час“, учениците от групата по БЕЛ направиха съчинение на тема” Моят любим приказен герой”. В съчиненията си те писаха по интересен и увлекателен начин за своите любими приказни герои,като използваха изучени изразни средства и похвати. Добавиха и рисунки по темата. Съчиненията им бяха изложени на табло във фоайето на училището.Тази външна изява се състоя на 20.03.2018 г. от 13.40 часа. И двете изяви са по Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Мартенски концерт в нашето училище

Мартенски концерт в нашето училище

Във вторник  на  07.03. 2018,  учениците от групата за народни танци по проект „Твоят час” взеха участие в концерта, посветен на Баба Марта.

Запленени от мартенския дух, малките танцьори показаха на своите учители, родители и съученици, че българският фолклор е съхранен и ще пребъде. С много настроение те изпълниха танците „Весело хоро” и „Дайчово хоро”.  Учениците от трети „б” клас повдигнаха още повече настроението с песни и забавни сценки за Баба Марта, а малките танцьори от I „а“ и I „б“  клас внесоха още колорит с изпълненията на танците „Тръгна Станка” и „Мари момиченце”.

Инициативата е по проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час)“ – фаза 1.

Тържество по случай Трети март в нашето училище

Тържество по случай Трети март в нашето училище

Учениците от нашето училище тържествено отбелязаха Трети март – 140 години от Освобождението на България. Шести и седми клас изнесоха представлението „Изпитът“ от романа „Под игото“  на бележития български класик Иван Вазов. Преди това Елена Щерева от трети“ а“ клас изпълни стихотворението на Атанас Далчев „Моята родина“.

Изложба на тема: “Аз знам кой е Левски”

На 07.02.2018г. групата по извънкласни дейности “Информационни технологии в 1 клас” от проекта “Твоят час” представиха изложба на тема: “Аз знам кой е Левски”. В подготовката на изложбата децата демонстрираха умения за работа с инструментите в програмата Paint. Практическата задача беше да въведат от клавиатурата мисли и цитати на Левски на фона на картата на България. Да копират и поставят снимки от живота на Апостола. Да бъдат изрязани и оцветени картите в цветовете на трибагреника ни. Стилно оформяне на таблото изложено във фоайето на училището.

 

Галерия