Почетохме паметта на Апостола

Почетохме паметта на Апостола

С рецитал учениците от трети „б“клас отбелязаха 145 години от обесването на Васил Левски, петокласниците изнесоха сценка за живота и делото на Апостола. Шести клас научиха стихове, посветени на големия българин. Рециталът започна с любимата песен на Левски – „От кога си ,момне ле, калугерица“. Емоционално прозвуча и стихотворението „Обесването на Васил Левски“, в изпълнението на Теодора Николова от трети „б“ клас, на фона на мелодията от песента. Гости на събитието бяха родители,  учители и ученици.

 

Картички за делници и празници по проект “Твоят час”

На 15.02.2018г. ученици от IV, VI и VII клас представиха изложба „Картички за делници и празници“. Децата усвоиха и техниките „квилинг” и  айрис фолдинг”.С много сръчност  и разнообразни идеи  изработиха  картички  за различни поводи изобразяващи животни ,флорални мотиви, пейзажи, за рождени дни  и др. Изложбата е под ръководството на г-жа Мата Пенева по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Recent Comments

    Стихове и любов в нашето училище

    Стихове и любов в нашето училище

    Тържествено отбелязахме годишнината от рождението на трима талантливи български автори – Пейо Яворов, Христо Ботев и  Алеко Константинов. Учениците от шести и седми клас представиха пред третокласниците и четвъртокласниците от нашето училище част от творчеството на творците, интересни моменти от тяхната биография.Едно от най-хубавите Ботеви стихотворения – „На прощаване“ прозвуча в изпълнение на Илияна Любомирова от седми клас. Шестокласничката Мария Балинова представи емоционалното признание на Недялко Йорданов „На Ботев“. Останалите шестокласници – Танита Христова,София Неофитова, Деспина Чапанова и Румен Кьосев, Айше Рашид изрецитираха пред публиката едни от най-лиричните творби на Яворов и най-живописните пътеписи на Щастливеца.

    Събитието съвпадна с отбелязването на 14 февруари – по стените в коридорите на училището бяха закачени нежните стихове на Яворов, Дебелянов , Елисавета Багряна, Евтим Евтимов и други, както и любовните писма на известни личности до техните възлюбени.

    Освен че учениците имаха възможност да се докоснат до едни от най-интимните творби на българските поети, и те самите изразиха своите чувства чрез картички-валентинки на английски език.