Правим „Мартеничка с кауза“

Правим „Мартеничка с кауза“

Ученици и учители от ОУ “Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас започнаха изработването на мартенички за Националния конкурс „Мартеничка с кауза“. Той се организира от Национален Научен Експедиционен Клуб Юнеско /ИНЕК- ЮНЕСКО/ и има за цел да набере средства за подпомагане на деца с онкологични заболявания.

Националният конкурс ще протече в две категории:

  1. „Най- атрактивна мартеничка“
  2. „Най- скъпопродадена мартеничка“

Специална награда ще получат училищата с голям брой ученици, взели участие в инициативата.

„Родители, учители и ученици от ОУ “Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас приеха участието в „Мартеничка с кауза“ много отговорно и с ентусиазъм. Всички сме решени да дадем най-доброто от себе си, за да изработим най- хубавите мартенички и да вплетем пожеланията си за здраве в тях. Така всички заедно ще станем част от една много благородна кауза“, заявиха от ръководството на училището.

При изработването на мартеничките, ученици, родители и учители могат да използват различни техники, като се придържат към традициите.

Разпродажбата на изработените мартенички е насрочена за периода от 21 до 23 февруари 2018 г. от 9:30 ч. до 10:00 часа в ОУ „Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас и на други места в града. Възможно е родителите предварително да заявят удобен за тях ден и час за закупуване на „Мартеничка с кауза“, при класните ръководители.

Надяваме се да получим подкрепата Ви, защото каузата е благородна!

“Посланици на здравето”

Recent Comments

    Изява на групата по “Квилинг” по проект “Твоят час”

    На 12.01.2018г.ученици от IV, VI и VII клас представиха изложба „Квилинг вдъхновение“.С много сръчност и разнообразни идеи изработиха пана с квилинг техника, изобразяващи животни ,маски и пейзажи. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.