Великденска изложба

Великденска изложба

Учениците от групата по интереси Информационни технологии 1 клас подготвиха и организираха изложба на тема ‘’Великден”. Изложбата е изработена в софтуерния продукт, с който работим на издателство „Изкуства“. Темата е „Великден”. Рисунките, които децата представят, са дорисувани в програмата Paint и е въведен текст със същата програма. Учениците демонстрираха познаване и умение за използване на инструментите на програмата.

Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Галерия

Великденска изложба в нашето училище

Великденска изложба в нашето училище

Великденска изложба подредиха участници в групата по „Квилинг“ с ръководител Мата Пенева. Кошнички, цветя и пъстри великденски яйчица, разкрасени с техниката „квилинг“ грейнаха в коридора на първия етаж на нашето училище. Изложбата е по проект BG05М2ОР001- 2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия

Oткриване на зала „Демократос“

Oткриване на многофункционална зала „Демократос“

Oткриване на многофункционална зала „Демократос“ в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“- гр. Свети Влас

Проф. Севдалина Турманова- зам.-областен управител на бургаска област и Иван Гургов- зам.-кмет на община Несебър бяха официалните гости на откриването на многофункционална зала „Демократос“ в ОУ“Св.св. Кирил и Методий“- гр. Свети Влас. След водосвета, отслужен от отец Димитър, учениците поздравиха присъстващите с кратка музикална програма.

Многофункционална зала „Демократос“ е гъвкаво пространство, което дава свобода на учениците да изучават дисциплините, които ги вълнуват, и да развиват своите таланти. „Демократос“ е сърцето на училището и събира деца от всякаква възраст, спомага за тяхната социализация в учебно и извънучебно време. “Демократос” е социален хъб, учебен център, форум за дебати, кино, театрална зала, конферентна зала и неговата програма се определя със съдействието на учениците. В рамките на проекта е изграден компютърен кът за самоинициирано знание, в който основно място заема Кан Академия.

Галерия