Изложба за Левски с помощта на компютъра

Изложба за Левски с помощта на компютъра

Изложба, посветена на Апостола на свободата направиха децата от нашето училище, включени в Проект BG05М20Р001-2.004-0004„ Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности ( Твоят час)“ – фаза 1, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интегриран растеж“ , съфинансиран от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Първокласниците от групата по информационни технологии показаха знания и умения за въвеждане на текст, копиране и поставяне на картинка в текста.

Галерия

Изложба Васил Левски

Изложба Васил Левски

Днес по повод 144 години от смъртта на Васил Левски беше организирана изложба на групата за извънкласни дейности по Изобразително изкуство с ръководител М.Жечева. Проявата е по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове при ОУ“Св.св.Кирил и Методий“,гр.Св.Влас.

Малките художници изразиха себе си и обичта си към Апостола на свободата,като предоставиха на вниманието на зрителите графичните си умения при изобразяване на портрет на тема“Васил Левски“.Рисуването на портрет е много сложно умение,но всички деца се справиха перфектно за възрастта си.

Галерия

Изложба Квилинг 2017 в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“

Изложба Квилинг 2017

На 15.02.2017 г., във фоайето на ОУ“Св. св. Кирил и Методий“, гр.Свети Влас се осъществи изложба по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Учениците от групата за извънкласни дейности по интереси „Квилинг“ с ръководител Мата Пенева представиха: картички с флорални мотиви,пано –ваза с цветя, кутийка изненада с 3-д фигурки и рамка за снимка. Децата показаха овладените умения на квилинг техника и работиха с желание.Родителите също се включиха в часовете, за което им благодарим.

Галерия