Учители прогимназиален етап

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

Учител

Учител по български език и литература. Завършила ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, специалност – българска филология и
професионална квалификация – учител. Класен ръководител на Vб клас. Притежава 5 ПКС.

МАРИЙКА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА

Учител

Учител по математика, физика и информационни технологии. Завършила ПУ”Паисий Хилендарски”, специалност – математика, квалификация – учител по математика и физика. II ПКС. Класен ръководител на VI клас.

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Учител

Учител по география и икономика; история и цивилизация; музика; домашен бит и техника. Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, образование висше – магистър, специалност – история и география; полувисше образование в ПИ – гр.Кърджали, специалност – история и география. Класен ръководител на VII клас. Притежава IV ПКС.

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

МАРГАРИТА ГЕОРГИЕВА

Учител

Старши учител по чужди езици. Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше – магистър, специалност – учител по български език и литература, руски език; Университет „Асен Златаров” – гр.Бургас, специалност- учител по английски език. Притежава V ПКС.

СТОЯН ВЕЛКОВ

СТОЯН ВЕЛКОВ

Учител

Учител по физическо възпитание и спорт. Завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по физическо възпитание и спорт. Притежава IV ПКС.

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

Учител

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-магистър, специалност – учител по български език и литература и история и специализация по Информационни технологии в СУ“Св. Климент Охридски“. Притежава V ПКС.

Ивелина Райчева

учител по БЕЛ, класен ръководител на V a клас

Учител ЦОУД – прогимназиален етап:

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

ЦОУД-5, 6, 7 клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – магистър, специалност – учител по български език и литература и история. Притежава V ПКС.