Учители прогимназиален етап

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

Учител

Учител по български език и литература. Завършила ВТУ”Св.св.Кирил и Методий”, специалност – българска филология и
професионална квалификация – учител. Класен ръководител на Vб клас. Притежава 5 ПКС и диплома за ресурсен учител.

МАРИЙКА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА

Учител

Учител по математика, физика и информационни технологии. Завършила ПУ”Паисий Хилендарски”, специалност – математика, квалификация – учител по математика и физика. II ПКС. Класен ръководител на VI клас.

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

Учител

Учител по география и икономика; история и цивилизация; музика; домашен бит и техника. Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, образование висше – магистър, специалност – история и география; полувисше образование в ПИ – гр.Кърджали, специалност – история и география. Класен ръководител на VII клас. Притежава IV ПКС.

МИЛЕНА ФОТЕВА

СТОЯН ВЕЛКОВ

СТОЯН ВЕЛКОВ

Учител

Учител по физическо възпитание и спорт. Завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по физическо възпитание и спорт. Притежава IV ПКС.

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

Учител

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше-магистър, специалност – учител по български език и литература и история и специализация по Информационни технологии в СУ“Св. Климент Охридски“. Притежава V ПКС.

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА

учител по БЕЛ, класен ръководител на V a клас

Университет “Проф.доктор Асен Златаров”, гр.Бургас, ОКС – Бакалавър “Българска филология”

МАТА ПЕНЕВА

Учител ЦОУД – прогимназиален етап:

Магистър, специалност “Български език и история”, ВТУ “Свети свети Кирил и Методий”, професионална квалификация “Учител информационни технологии 5-8 клас” ,СУ “Свети Климент Охридски”, притежава 5 ПКС.

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА