Учители прогимназиален етап

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА

V а клас - класен ръководител

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Бакалавър”, специалност “Българска филология”, ПК “Филолог и учител по Български език и литература”.Притежава IV ПКС.

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

V б клас - класен ръководител

Завършила Тракийски университет – гр. Стара Загора, ОКС “Магистър”, специалност “Специална педагогика – ресурсен учител”, ПК “Специален педагог – ресурсен учител” ; “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Бакалавър”, специалност “Българска филология”. ПК “Филолог”. Притежава III ПКС 

АЛБЕНА ФИЛИПОВА

АЛБЕНА ФИЛИПОВА

VI а клас - класен ръководител

Завършила Югозападен Университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, ОКС “Магистър филолог “, специалност “Английска филология”. ПК  “Учител по Английски език”.Притежава IV ПКС.

СИМЕОН КОСЕВ

СИМЕОН КОСЕВ

VI б клас - класен ръководител

Завършил АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Педагогика на обучението по музика”. ПК “Учител по музика в детска градина, начален, среден и горен курс”

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

VII а клас - класен ръководител

 Завършила  „Свети свети Кирил и Методий“ – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалност  “История и география”, ПК “Учител по история и география”. Притежава II ПКС

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

VII б клас - класен ръководител

Завършил НСА “Васил Левски” – гр. София. ОКС “Бакалавър”, специалност “Физическо възпитание”. ПК “Учител по физическо възпитание и спорт”.Притежава V ПКС.

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

VII в клас - класен ръководител

Завършила  „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалност “Български език и История”, ПК “Учител”;  СДК “Информационни технологии за 5-8 клас”. Притежава IV ПКС.

МАРИЙКА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА

учител по Математика, Физика и астрономия

Завършила  “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Математика”, ПК “Учител по математика и физика”. Притежава II ПКС. 

Мариян Кендеров

Мариян Кендеров

Учител по Биология

Завършил “Свети Климент Охридски” – гр. София, ОКС “Бакалавър”, специалност “Биология”, ПК “Бакалавър по биология”; Паисий Хилендарски – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Биология”, ПК “Учител по Биология”

 

СТОЯН ВЕЛКОВ

СТОЯН ВЕЛКОВ

учител по Физическо възпитание и спорт

Завършил „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Бакалавър”, специалност “Педагогика на обучението  по физическо възпитание”, ПК “Учител по физическо възпитание и спорт”. СДК “Треньор по Баскетбол”. Притежава IV ПКС.

ГАЛИНА ПЕТКОВА

ГАЛИНА ПЕТКОВА

учител по математика

Завършила „ВИАС” – гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Промишлено и гражданско строителство”, професионална квалификация в БСУ -гр. Бургас – учител по математика и информатика.