Учители прогимназиален етап

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

ДИЯНА КЕРЕМЕДЧИЕВА

V а клас - класен ръководител

Учител по география и икономика; история и цивилизация. Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“, образование висше – магистър, специалност – история и география; полувисше образование в ПИ – гр. Кърджали, специалност – история и география. Притежава II ПКС.

ТЕОДОРА ГОСПОДИНОВА

ТЕОДОРА ГОСПОДИНОВА

V б клас - класен ръководител

Завършила Бургаски Свободен Университет, образование висше – инж. магистър, специалност “Логистични информационни дейности и агентиране”, СДК – Учител по Математика, СДК – Учител по Информатика и информационни дейности. Притежава  IV ПКС.

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

МАРИЯНА ЙОРДАНОВА

V в клас - класен ръководител

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – магистър, специалност – учител по български език и литература и история и специализация по Информационни технологии в СУ “Св. Климент Охридски“. Притежава V ПКС.

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА

ИВЕЛИНА РАЙЧЕВА

VI а клас - класен ръководител

Университет “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас, ОКС – Бакалавър “Българска филология”

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

ДАНИЕЛА НИКЛЕВА-ИВАНОВА

VI б клас - класен ръководител

Учител по български език и литература. Завършила ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност – българска филология и
професионална квалификация – учител. Притежава III ПКС и диплома за ресурсен учител.

МАРИЙКА ХРИСТОВА

МАРИЙКА ХРИСТОВА

VII клас - класен ръководител

Учител по математика, физика и информационни технологии. Завършила ПУ “Паисий Хилендарски”, специалност – математика, квалификация – учител по математика и физика. Притежава II ПКС. 

МИЛЕНА ФОТЕВА

МИЛЕНА ФОТЕВА

Учител

Учител по английски език. Завършила Шуменски университет „Св. св. Епископ Константин Преславски” – руска филология и втора специалност “Български език и литература”. Бургаски свободен университет – английска филология.

СИМЕОН КОСЕВ

СИМЕОН КОСЕВ

Учител

Учител по музика. Завършил АМТИИ “Проф. Асен Диамандиев” – Пловдив

СТОЯН ВЕЛКОВ

СТОЯН ВЕЛКОВ

Учител

Учител по физическо възпитание и спорт. Завършил Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по физическо възпитание и спорт. Притежава IV ПКС.

Учител ЦОУД – прогимназиален етап:

ВЕНЕЛИНА МАРГАРИТОВА

ВЕНЕЛИНА МАРГАРИТОВА

Учител

Учител по Български език и литература. Завършила Пловски университет „П. Хилендарски”, образование висше-магистър.