Учители начален етап

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

3 а клас - класен ръководител

Завършил Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – предучилищна и начална педагогика.

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

3 б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет „Св.Климент Охридски“, образование висше – магистър, специалност-учител по география и Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, магистър- специалност предучилищна и начална училищна педагогика.

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА

МИРОСЛАВА ХРИСТОВА

4 а клас- класен ръководител

Завършила Университет “Проф.д-р Асен Златарова”-Бургас, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация- педагог, детски учител и начален учител- магистър. Освен това е завършила и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по учител по български език и литература.

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

4 б клас- класен ръководител

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална училищна педагогика – магистър. Квалификация – учител начална педагогика.

АНИ МУДЕВА

АНИ МУДЕВА

1 б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност начален учител; Шуменски университет “Константин Преславски” професионално – педагогически специалности английски език и информационни технологии. V ПКС.

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

1а клас - класен ръководител

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

2 а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

МАТА ПЕНЕВА

МАТА ПЕНЕВА

2 б клас - класен ръководител

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

Елена Бакалова

Елена Бакалова

ЦОУД- 2 а клас

Силвия Зелямова

Силвия Зелямова

ЦОУД-2 б клас

Атанаска Зънгарова

Атанаска Зънгарова

ЦОУД-3 а клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – предучилищна и начална педагогика,професионална квалификация – детски и начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ“Паисий Хилендарски“, специалност – приложна психология.

Диана Славова

Диана Славова

ЦОУД-2б клас

Боян Иванов

Боян Иванов

ЦОУД-3б клас

Николина Иванова

Николина Иванова

ЦОУД-4б клас