Учители начален етап

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

I а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – предучилищна и начална педагогика. Тракийски университет – СДК Английски език. Старши учител в начален етап. Притежава III ПКС. 

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

I б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, образование висше – магистър, специалност-учител по география и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, магистър – специалност предучилищна и начална училищна педагогика. Старши учител в начален етап. Притежава III ПКС. 

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

I в клас - класен ръководител

Мария Михова Богданова – старши учител в начален етап, завършила ПУ “Паисий Хилендарски” /гр. Пловдив/ – образователна степен: магистър, специалност – НУП, II ПКС

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

II б клас- класен ръководител

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална училищна педагогика – магистър. Квалификация – учител начална педагогика. Старши учител в начален етап. Притежава III ПКС. 

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕМЛЯНОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕМЛЯНОВА

II в клас - класен ръководител

СУ “Климент Охридски”, ОКС – Магистър по славянска и българска филология – словашки език и литературал. “Проф. доктор Асен Златаров”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

III а клас - класен ръководител

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност – начален учител. Притежава IV ПКС.

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

IV а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност – начален учител; магистър – специална педагогика. Притежава IV ПКС.

ЛАЗАРИНА КОЛЧАГОВА

учител по Английски език- начален етап

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

III б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност начален учител; Шуменски университет “Константин Преславски” професионално – педагогически специалности английски език и информационни технологии. Притежава III ПКС.

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

IV б клас - класен ръководител

Завършила “Университет проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, висше-магистър, специалност “Начален учител”. Старши учител в начален етап. Притежава III ПКС. 

 

НИКОЛА АБРАШЕВ

учител ФВС- начален етап

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

учител по ФВС

Завършил е НСА “Васил Левски” степен-бакалавър, “Учител по физическо възпитание и треньор по тенис на корт”. Притежава и следдипломна квалификация – Курс по масаж.

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

учител в начален етап- в майчинство

Завършила Бургаски свободен университет, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител и начален учител – бакалавър. 

МИЛЕНА ФОТЕВА

учител по Английски език- начален етап

Учител по английски език. Завършила Шуменски университет „Св. св. Епископ Константин Преславски” – руска филология и втора специалност “Български език и литература”. Бургаски свободен университет – английска филология.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ГЦОУД - III а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас, специалност Начална педагогика и Стопанско управление – магистър.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЦОУД - I б клас

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност “Връзки с обществеността”; магистър  “Предучилищна и начална педагогика”

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

ГЦОУД - IV а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас, специалност “Предучилищна и начална педагогика” – магистър. Притежава V ПКС.

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ГЦОУД - IV б клас

Завършила ИДНУ “Христо Ботев”, гр. Бургас, специалност “Начална педагогика” – бакалавър.

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

ГЦОУД - I а клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – предучилищна и начална педагогика, професионална квалификация – детски и начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ “Паисий Хилендарски“, специалност – приложна психология.

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЦОУД - III б клас

Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Начална и училищна педагогика”