Учители начален етап

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

I а клас- класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация – педагог, детски учител и начален учител – бакалавър. 

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

I б клас- класен ръководител

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална училищна педагогика – магистър. Квалификация – учител начална педагогика. Притежава IV ПКС.

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕМЛЯНОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕМЛЯНОВА

I в клас - класен ръководител

СУ “Климент Охридски”, ОКС – Магистър по славянска и българска филология – словашки език и литературал. “Проф. доктор Асен Златаров”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

II а клас - класен ръководител

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност – начален учител. Притежава IV ПКС.

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

II б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет “Св. Климент Охридски”, специалност начален учител; Шуменски университет “Константин Преславски” професионално – педагогически специалности английски език и информационни технологии. Притежава III ПКС.

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

III а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност – начален учител; магистър – специална педагогика. Притежава IV ПКС.

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

III б клас - класен ръководител

Завършила “Университет проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, висше-магистър, специалност “Начален учител”. Притежава IV ПКС.

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

АЛБЕНА ДИМИТРОВА ФИЛИПОВА

учител по АЕ

Завършила Югозападен Университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, образование висше – магистър, специалност – Английска филология.

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

IV а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – предучилищна и начална педагогика. Тракийски университет – СДК Английски език. Притежава IV ПКС. 

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

учител по ФВС

Завършил е НСА “Васил Левски” степен-бакалавър, “Учител по физическо възпитание и треньор по тенис на корт”. Притежава и следдипломна квалификация – Курс по масаж.

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

IV б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет „Св. Климент Охридски“, образование висше – магистър, специалност-учител по география и Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас, магистър – специалност предучилищна и начална училищна педагогика. Притежава V ПКС.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

ГЦОУД - I а клас

Завършила Бургаски Свободен Университет – специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

ЕЛИЦА ЛЕФТЕРОВА КОЛЕВА

ЕЛИЦА ЛЕФТЕРОВА КОЛЕВА

ГЦОУД - I б клас

ИВЕТА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ИВЕТА ГЕОРГИЕВА КРЪСТЕВА

ГЦОУД - I в клас

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕТРОВА

ГЦОУД - II а клас

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЦОУД - II б клас

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност “Връзки с обществеността”; магистър  “Предучилищна и начална педагогика”

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

ГЦОУД - III а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас, специалност “Предучилищна и начална педагогика” – магистър. Притежава V ПКС.

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ГЦОУД - III б клас

Завършила ИДНУ “Христо Ботев”, гр. Бургас, специалност “Начална педагогика” – бакалавър.

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

ГЦОУД - IV а клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – предучилищна и начална педагогика, професионална квалификация – детски и начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ “Паисий Хилендарски“, специалност – приложна психология.

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЦОУД - IV б клас

Завършил ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”, специалност “Начална и училищна педагогика”