Учители начален етап

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА НАЙДЕНОВА ЖЕЧЕВА

I а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски Свободен Университет, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”; Тракийски университет – СДК “Английски език”. Притежава III ПКС.

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

I б клас - класен ръководител

Завършила „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. ПК “Педагог, детски учител и начален учител”. Притежава III ПКС.

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

МАРИЯ МИХОВА БОГДАНОВА

I в клас - класен ръководител

Завършила  “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика”; „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Стапанско управление, ПК “Управление на европейски проекти”. Притежава II ПКС

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

II а клас - класен ръководител

Завършила  “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалност “Начална училищна педагогика”. СДК “Педагогика”.  Притежава II ПКС.

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

II б клас- класен ръководител

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив,  ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Детски учител със специализация физическо възпитание”. Притежава III ПКС.

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

II в клас - класен ръководител

Завършила ” Свети Климент Охридски” – гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Славянска филология – словашки език и  литература”, ПК “Филолог”; “Проф. д-р Асен Златаров”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Притежава V ПКС.

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

III а клас - класен ръководител

Завършила  „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Магистър”, специалност “Начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител със специализация музика”. Притежава IV ПКС

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

АНИ МАРИНОВА МУДЕВА

III б клас - класен ръководител

Завършила  „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Магистър”, специалност “Начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител”. ППС “Английски език”. ППС “Работа с компютри и информационни технологии 1-4 клас”. Притежава III ПКС.

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

IV а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”; ОКС “Магистър”, специалност “Специална педагогика (Логопедия)”. Притежава IV ПКС.

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

IV б клас - класен ръководител

Завършила “Университет проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител”. Притежава III ПКС.

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

учител в начален етап - в майчинство.

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”.V ПКС.

НИКОЛА АБРАШЕВ

НИКОЛА АБРАШЕВ

учител по Физическо възпитание и спорт

Завършил Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “ПНУП”.
НСА “Васил Левски”, курс за треньор по спортни танци.

МИЛЕНА ФОТЕВА

МИЛЕНА ФОТЕВА

учител по Английски език

Завършила Шуменски университет „Св. св. Епископ Константин Преславски” – руска филология и втора специалност “Български език и литература”. Бургаски свободен университет – английска филология.

ЛАЗАРИНА КОЛЧАГОВА

ЛАЗАРИНА КОЛЧАГОВА

учител по Английски език

Завършила Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика и английски език”, ПК “Педагог, начален учител и начален учител по английски език”; ОКС “Магистър”, специалност “Журналистика”. СДК “Икономика и мениджмънт”.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

ГЦОУД - I а клас

Завършила „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална педагогика”, ПК “Педагог, детски и начален учител”. “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Приложна психология”.Притежава V ПКС.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЦОУД - I б клас

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Връзки с обществеността”; ОКС “Магистър” , специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Детски учител и начален учител”.Притежава V ПКС.

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ГЦОУД - I в клас

Завършила Икономически университет – гр. Варна, ОКС “Бакалавър”, специалност “Счетоводство и контрол”, ПК “Икономист”

КРИСТИНА ГАВРИЛОВА

КРИСТИНА ГАВРИЛОВА

ГЦОУД - II а клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”.

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ГЦОУД - II б клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, начален учител”.Притежава V ПКС.

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ГЦОУД - II в клас

Завършила “Свети Климент Охридски”- гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, начален учител”

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ГЦОУД - III а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас,ОКС “Магистър”, специалност “Международно управление”,  ПК “Стопанско управление. СДК “Начален учител”.Притежава V ПКС.

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

СТОЯН КОСТАДИНОВ ГЕОРГИЕВ

ГЦОУД - III б клас

Завършил  “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна  и начална педагогика”, ПК “Начален учител”

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

ГЦОУД - IV а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Промишлена екология”, ПК “Инженер – химик”,  СДК “Начален учител”. Притежава IV ПКС.

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ГЦОУД - IV б клас

Завършила ИДНУ “Христо Ботев” – гр. Бургас, ОКС “Полувисше”, специалност “Начална педагогика”