Учители начален етап

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

МАГДАЛЕНА ЖЕЧЕВА

3 а клас - класен ръководител

Завършил Бургаски Свободен Университет, образование висше – магистър, специалност – предучилищна и начална педагогика. Притежава V ПКС.

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ДАНОВА - БАДАРОВА

3 б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет „Св.Климент Охридски“, образование висше – магистър, специалност-учител по география и Университет „Проф.д-р Асен Златаров“ – Бургас, магистър- специалност предучилищна и начална училищна педагогика. Притежава V ПКС.

МИРОСЛАВА МИРЧЕВА

МИРОСЛАВА МИРЧЕВА

4 а клас- класен ръководител

Завършила Университет “Проф.д-р Асен Златарова”-Бургас, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика, професионална квалификация- педагог, детски учител и начален учител- магистър. Освен това е завършила и Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – учител по учител по български език и литература.

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА БЕЛЕВА

4 б клас- класен ръководител

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски“, специалност предучилищна и начална училищна педагогика – магистър. Квалификация – учител начална педагогика. Притежава V ПКС.

АНИ МУДЕВА

АНИ МУДЕВА

1 б клас - класен ръководител

Завършила Софийски университет “Св.Климент Охридски”, специалност начален учител; Шуменски университет “Константин Преславски” професионално – педагогически специалности английски език и информационни технологии. Притежава V ПКС.

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА ВАСИЛЕВА

1а клас - класен ръководител

Завършила Шуменски университет „Епископ Константин Преславски”, образование висше-магистър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА ТОДОРЛИЕВА

2 а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, образование висше – бакалавър, специалност – начален учител. Притежава V ПКС.

МАТА ПЕНЕВА

МАТА ПЕНЕВА

2 б клас - класен ръководител

Висше образование-“Университет проф.доктор Асен Златаров” -Бургас, специалност “Начален учител”. Притежава V ПКС.

НИКОЛАЙ БАРАНОВ

учител по ФВС

Завършил е НСА “Васил Левски” степен бакалавър-“Учител по физическо възпитание и треньор по тенис на корт. Притежава и следдипломна квалификация- Курс по масаж.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

Елена Бакалова

Елена Бакалова

ГЦОУД- 2 а клас

Учител в ГЦОУД- БСУ- специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”.

Силвия Зелямова

Силвия Зелямова

ГЦОУД-2 б клас

СУ “Климент Охридски” , ОКС -Магистър по славянска филология-словашки език и литература, допълнителна квалификация в “Проф.доктор Асен Златаров”, специалност-“Предучилищна и начална училищна педагогика”.

Атанаска Зънгарова

Атанаска Зънгарова

ГЦОУД-3 а клас

Завършила Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий”, образование висше – бакалавър, специалност – предучилищна и начална педагогика,професионална квалификация – детски и начален учител. Завършена магистърска степен в ПУ“Паисий Хилендарски“, специалност – приложна психология.

Диана Славова

Диана Славова

ГЦОУД-4а клас

Завършила Университет “Проф.д-р Асен Златаров”- Бургас с професионална квалификация “Начален учител”.

Пламена Димитрова

ГЦОУД- I б клас

Завършила БСУ -специалност “Предучилищна и начална педагогика”- магистър.

Стоян Георгиев

Стоян Георгиев

ГЦОУД-3б клас

Завършил ВТУ “Св.св.Кирил и Методий”, специалност “Начална и училищна педагогика”

Николина Иванова

Николина Иванова

ГЦОУД-4б клас

Завършила ИДНУ “Хр.Ботев”- Бургас- специалност “Начална педагогика” .

Лазарина Колчагова

ГЦОУД- Ia и учител по английски език в начален етап

Югозападен университет “Неофит Рилски” -гр. Благоевград, ОКС – бакалавър,специалност “Начална училищна педагогика и английски език”.