Учители начален етап

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

I а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”; ОКС “Магистър”, специалност “Специална педагогика (Логопедия)”. Притежава IV ПКС.

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

I б клас - класен ръководител

Завършила “Университет проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител”. Притежава III ПКС.

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

II а клас - класен ръководител

Завършила „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална педагогика”, ПК “Педагог, детски и начален учител”. “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Приложна психология”.Притежава IV ПКС.

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

II б клас - класен ръководител

Завършила „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. ПК “Педагог, детски учител и начален учител”. Притежава III ПКС.

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

II в клас - класен ръководител

Завършила  “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалност “Начална училищна педагогика”. СДК “Педагогика”.  Притежава II ПКС.

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

учител в начален етап - в майчинство.

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”.Притежава IV ПКС.

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

III б клас- класен ръководител

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив,  ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Детски учител със специализация физическо възпитание”. Притежава III ПКС.

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

III в клас - класен ръководител

Завършила ” Свети Климент Охридски” – гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Славянска филология – словашки език и  литература”, ПК “Филолог”; “Проф. д-р Асен Златаров”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Притежава IV ПКС.

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

СТЕЛИАНА СПАСОВА ВАСИЛЕВА

IV а клас - класен ръководител

Завършила  „Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Магистър”, специалност “Начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител със специализация музика”. Притежава IV ПКС

АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

IV б клас - класен ръководител

Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна педагогика”, ПК “Детски учител” и ПУ „Паисий Хилендарски“ специалност „Начална училищна педагогика“ и ПК „Начален учител със специализация изобразително изкуство“  Притежава III ПКС.

НИКОЛА АБРАШЕВ

НИКОЛА АБРАШЕВ

учител по Физическо възпитание и спорт

Завършил Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “ПНУП”.
НСА “Васил Левски”, курс за треньор по спортни танци.

ЛАЗАРИНА КОЛЧАГОВА

ЛАЗАРИНА КОЛЧАГОВА

учител по Английски език

Завършила Югозападен университет “Неофит Рилски” – гр. Благоевград, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика и английски език”, ПК “Педагог, начален учител и начален учител по английски език”; ОКС “Магистър”, специалност “Журналистика”. СДК “Икономика и мениджмънт”. Притежава V ПКС.

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

ГЦОУД - I а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Промишлена екология”, ПК “Инженер – химик”,  СДК “Начален учител”. Притежава IV ПКС.

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ГЦОУД - I б клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика”  и Бургаски свободен университет , ОКС “Магистър”,  специалност “Начална училищна педагогика с чужд език” , ПК “Педагог, начален учител”. Притежава V ПКС.

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ГЦОУД - II a клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Начална педагогика”, ПК “Начален учител”.Притежава V ПКС.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ГЦОУД - II б клас

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Връзки с обществеността”; ОКС “Магистър” , специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика с чужд език”. ПК “Детски учител и начален учител”. Професионално – педагогическа специализация “Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране”. Притежава IV ПКС.

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ГЦОУД - II в клас

Завършила Икономически университет – гр. Варна, ОКС “Бакалавър”, специалност “Счетоводство и контрол”, ПК “Икономист”

ЙОАНА РАДЕВА ЦИНЦАРСКА

ЙОАНА РАДЕВА ЦИНЦАРСКА

ГЦОУД - III а клас

Завършила Пловдивски университет“ Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика “ ПК „ Педагог, детски учител и начален учител“.

МАГДАЛЕНА НЕДЯЛКОВА ЯРЪМОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЯЛКОВА ЯРЪМОВА

ГЦОУД - III б клас

Завършила Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС “Бакалавър”, специалност “Английска филология” с професионална квалификация :“ Филолог. Учител по английски език и литература“

 

ЯНА ВЕСЕЛИНОВА ПАУНОВА

ЯНА ВЕСЕЛИНОВА ПАУНОВА

ГЦОУД - III в клас

Завършила Университет „ Професор д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър” ,специалност „Туризъм. Икономика и организация на туристическия бизнес“ с професионална квалификация „Икономист“. Завършва магистратура в ПУ “Паисий Хилендарски” специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. 

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ГЦОУД - IV а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас,ОКС “Магистър”, специалност “Международно управление”,  ПК “Стопанско управление. СДК “Начален учител”.Притежава V ПКС.

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ГЦОУД - IV б клас

Завършила ИДНУ “Христо Ботев” – гр. Бургас, ОКС “Полувисше”, специалност “Начална педагогика”

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ГЦОУД -в отпуск по майчинство

Завършила “Свети Климент Охридски”- гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, начален учител”. Притежава V ПКС.