Учители начален етап

АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

АНТОАНЕТА ЦВЕТАНОВА АНДОНОВА

I a клас - класен ръководител

Завършила ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС „Магистър“, специалист „Предучилищна педагогика“, ПК „Детски учител“ и ПУ „Паисий Хилендарски“ специалист „Начална училищна педагогика“ и ПК „Начален учител със специализация изобразително изкуство“ Притежава III ПКС.

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

ПЛАМЕНА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА

I б клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Връзки с обществеността”; ОКС “Магистър” , специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” и “Начална училищна педагогика с чужд език”. ПК “Детски учител и начален учител”. Професионално – педагогическа специализация “Информационни технологии 1-4 клас. Компютърно моделиране”. Притежава III ПКС.

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

ИРИНА КОСТАДИНОВА ТОДОРЛИЕВА

II а клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”; ОКС “Магистър”, специалност “Специална педагогика (Логопедия)”. Притежава IV ПКС.

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

МАТА ИЛИЕВА ПЕНЕВА

II б клас - класен ръководител

Завършила “Университет проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Професионален бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Начален учител”. Притежава III ПКС.

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

АТАНАСКА ЙОРДАНОВА ЗЪНГАРОВА

III а клас - класен ръководител

Завършила „Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална педагогика”, ПК “Педагог, детски и начален учител”. “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Приложна психология”.Притежава IV ПКС.

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

ИСКРА ГЕОРГИЕВА ДАНОВА - БАДАРОВА

III б клас - класен ръководител

Завършила СУ ” Св. св. Климент Охридски”, ОКС “Магистър”, специалност “География и специалист по туризма” и  „Проф. д-р Асен Златаров“ – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. ПК “Педагог, детски учител и начален учител”. Притежава III ПКС.

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

СТОЯНКА ЖАНКОВА ДИМИТРОВА

III в клас - класен ръководител

Завършила “Свети свети Кирил и Методий” – гр. Велико Търново, ОКС “Магистър”, специалист “Начална училищна педагогика”. СДК “Педагогика”. Притежава II ПКС.

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

ЕЛЕНА СТОИЧКОВА БАКАЛОВА

IV a клас - класен ръководител

Завършила Бургаски свободен университет, ОКС “Бакалавър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител и начален учител”.Притежава IV ПКС.

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

МАРГАРИТА ТОДОРОВА БЕЛЕВА

IV б клас- класен ръководител

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив,  ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Детски учител със специализация физическо възпитание”. Притежава III ПКС.

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

СИЛВИЯ ИЛКОВА ЗЕЛЯМОВА

IV в клас - класен ръководител

Завършила ” Свети Климент Охридски” – гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Славянска филология – словашки език и  литература”, ПК “Филолог”; “Проф. д-р Асен Златаров”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”. Притежава IV ПКС.

МАГДАЛЕНА НЕДЯЛКОВА ЯРЪМОВА

МАГДАЛЕНА НЕДЯЛКОВА ЯРЪМОВА

Учител по английски език в начален етап

Завършила Шуменски университет ”Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен, ОКС „Бакалавър”, специалист „Английска филология” с професионална квалификация :„ Филолог. Учител по английски език и литература“.Магистър  “Езиково обслужване в туризма и бизнеса с англисйки език” , ПК “Филолог, екскурзовод и административен специалист в сферата на туризма и бизнеса с английски език”.

 

ИВАЙЛО ДЖАМБАЗОВ

ИВАЙЛО ДЖАМБАЗОВ

Учител по ФВС- начален етап

Завършил Национална спортна академия “Васил Левски” – гр. София , ОКС “Бакалавър”, специалност “Физическо възпитание”, професионално направление “Педагогика на обучението по физическо възпитание”, ПК “Учител по физическо възпитание и спорт”

 

Учители Целодневна Организация на Учебния Ден / ЦОУД/ начален етап:

ЦВЕТАНА ЕВСТАТИЕВА

ЦВЕТАНА ЕВСТАТИЕВА

ГЦОУД - I а клас

Завършила Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”, специалност “Начална училищна педагогика” , ПК “Начален учител със специализация труд и техника”.

МАРИНА РОСЕНОВА ГРОЗДЕВА

МАРИНА РОСЕНОВА ГРОЗДЕВА

ГЦОУД - I б клас

Завършила  Бургаски свободен университет, ОКС “бакалавър” по специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика” с ПК  “Детски и начален учител”.

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

КРИСТИНА ПАУНОВА ЗАПРЯНОВА

ГЦОУД - II а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров” – гр. Бургас, ОКС “Магистър”, специалност “Промишлена екология”, ПК “Инженер – химик”,  СДК “Начален учител”. Притежава IV ПКС.

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ЕЛИЦА КОЛЕВА

ГЦОУД - II б клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Бакалавър”, специалност “Начална училищна педагогика”  и Бургаски свободен университет , ОКС “Магистър”,  специалност “Начална училищна педагогика с чужд език” , ПК “Педагог, начален учител”. Притежава V ПКС.

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

АНАСТАСИЯ КОСТАДИНОВА ПЕХЛИВАНОВА

ГЦОУД - III а клас

Завършила “Проф. доктор Асен Златаров”, гр. Бургас,ОКС “Магистър”, специалност “Международно управление”,  ПК “Стопанско управление. СДК “Начален учител”.Притежава V ПКС.

ИЗАБЕЛ ГЕОРГИЕВА

ИЗАБЕЛ ГЕОРГИЕВА

ГЦОУД - III б клас

Завършила Варненски свободен университет,  ОКС “бакалавър” по специалност “Международни отношения” , ОКС “Магистър по специалност “Управление на човешките ресурси” в Университет “проф. Асен Златаров” гр. Бургас и  ОКС “Магистър” , специалност  “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Детски учител и начален учител”.

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ЯНИНА ВЕЛИКОВА

ГЦОУД - III в клас

Завършила Икономически университет – гр. Варна, ОКС “Бакалавър”, специалност “Счетоводство и контрол”, ПК “Икономист” и Бургаски свободен университет , специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, детски учител, и начален учител”.

ЙОАНА РАДЕВА ЦИНЦАРСКА

ЙОАНА РАДЕВА ЦИНЦАРСКА

ГЦОУД - IV а клас

Завършила Пловдивски университет“ Паисий Хилендарски“ гр. Пловдив, специалност Предучилищна и начална училищна педагогика “ ПК „ Педагог, детски учител и начален учител“.

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ИВАНКА ТОДОРОВА ИВАНОВА

ГЦОУД - IV б клас

Завършила “Паисий Хилендарски“ – гр. Пловдив, ОКС “Магистър”, специалност “Начална педагогика”, ПК “Начален учител”.Притежава V ПКС.

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ДАНКА АНАСТАСОВА ИКОНОМОВА

ГЦОУД - IV в клас

Завършила ИДНУ “Христо Ботев” – гр. Бургас, ОКС “Полувисше”, специалист “Начална педагогика”

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ИВЕТА КРЪСТЕВА

ГЦОУД -в отпуск по майчинство

Завършила “Свети Климент Охридски”- гр. София, ОКС “Магистър”, специалност “Предучилищна и начална училищна педагогика”, ПК “Педагог, начален учител”. Притежава V ПКС.