Ученици мериха знания във викторина по математика

Изява по математика се проведе в нашето училище в четвъртък. Събитието беше в два кръга – в първия кръг участниците с помощта на презентация отговаряха на интересни задачи и се запознаха с мъдри мисли, посветени на математиката. Във втория кръг участниците се включиха във викторина , в която също трябваше да отговарят на различни логически задачи, като всички правилно отговорили получиха символични награди – химикали, моливи и комплекти инструменти.

Задачите изискваха бързина, съобразителност и логическо мислене. Изявата на групата по математика с ръководител Мария Христова се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Галерия