За поредна година отчитаме прекрасно представяне на учениците  от 5 и 6 клас на ОУ“Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас  в областния кръг на олимпиадата по история и география, чрез което  се наредиха сред първите  десет по постигнати резултати.

Независимо от онлайн обучението, петокласниците успяха да заемат едни от първите места и доказаха мисълта на Хенри Форд -,, Ако имаш ентусиазъм , можеш да направиш всичко, което искаш. Ентусиазмът е в основата на всеки прогрес!”

Димитър Тихомиров  Иванов е с 194т. на второ място/ от първото го дели само 1 точка/, след него веднага се нареждат Каролина Елин Карасинкерова /190т/ и Далина Атанасова Куманова /188т/.   Сред първите 10 е и Иванина Любомирова Дойчева /174т./

При учениците от VI кл. Християн Георгиев Коршутов /186т. – четвърто място/ и Велимир Иванов Величков / 173т. – девето място/

Единствените представители извън община Бургас сред  петокласниците  по история , бяха само нашите ученици.

Виктория Стоянова покори третото място, а Давид Орлоев и Дарина Караджова на седмо и девето място.

При шестите класове до участниците от ППМГ застанаха Християн Коршутов /65 т. – от първите го делят само 2т./ и Велимир Величков/осмо място – 53,5т./.

Независимо от дигиталната среда, в която се обучаваме доста време, тези деца ни показаха, че всичко е постижимо.

Най-сигурният начин за успех е винаги да опитаме още веднъж!

Ние го правим постоянно, защото следваме амбицията и вървим по трудния път на знанието.

Училищното ръководство благодари на момчетата и момичетата за смелостта да се наредят до най – добрите в областта !