УЧЕБЕН ПЛАН

Линкове към документи за сваляне

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2021-2022 година

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛНИЦИ- 2021-2022

 

* СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2021-2022 г.

Национален Календар на МОН 2021- 2022 г.

План- програма по БДП 2021- 2022 г.

 

 

Годишни планове

Планове и програми

* ПРОГРАМА ГЗДЕИО- 2020- 2021 г.

* Програма за обща подкрепа на учениците- 2020- 2021 г.

*Програма за равни възможности- 2020- 2021 г.

*Програма за ранното напускане на училище – 2020-2021 г.