УЧЕБЕН ПЛАН

Линкове към документи за сваляне

ГОДИШЕН ПЛАН за учебната 2022-2023 година

УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023 г.

ГОДИШНИ ПЛАНОВЕ, ПРОГРАМИ И ПРАВИЛНИЦИ- 2022-2023 г.

* СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2022-2023 г.

Национален Календар на МОН 2021- 2022 г.

План- програма по БДП 2022- 2023 г.