В Международния ден на толерантността учениците от трети “а” и “б” клас посрещнаха рано сутринта в училищния двор всички свои съученици с песен за приятелството.

На 16 ноември отбелязваме Световния ден на толерантността, учреден от ООН през 1996 г. Тази ценност на нашето глобално общество е заложена в самата Харта на човешките права и е една от основните за съюза. С различни инициативи в петък отбелязахме този ден – втори “б” клас с класен ръководител Мата Пенева разговаряха за това , че толерантността представлява ценностно отношение на човек към хората, изразяващо се в приемане и разбиране на хора от различни култури и проява на търпимост към чуждо мнение, вярвания, поведение, желания, интереси и др.Те с много желание рисуваха как помагат на възрастни хора, отстъпват място в автобус, как спасяват животни, предотвратяват конфликти между ученици, и окачиха своите илюстрации на специално табло.

Учениците от 5а и 5б клас с класни ръководители Ивелина Райчева и Даниела Иванова също се включиха в отбелязването на Международния ден на толерантността. Те с интерес гледаха видеа и презентации, свързани с тормоза и насилието. След това с голямо желание се включиха в беседа, пряко свързана с темата. С изключително чувство на отговорност и толерантност, изказаха и защитиха мнението си по въпросите – Що е толерантност и защо трябва да сме толерантни към околните.

През първия учебен ден на следващата седмица и останалите класове ще се включат в отбелязването на Деня на толерантността.