Състезание по краснопис – Iа клас

На 17.02.2016 г. учениците от Iа клас и тяхната класна – г-жа Ани Мудева си организираха състезание по краснопис. Целта на състезанието беше първокласниците да демонстрират, че вече познават буквите, могат да пишат и то много красиво.

Текстът, който децата бяха избрали да преписват беше за Васил Левски, като цялото събитие беше посветено на наближаващата годишнина от обесването. Децата също така показаха и знанията си за великия патриот и революционер, за неговия живот и неговото дело.

След края на състезанието, най-красивите работи бяха окачени на входа на училището, а победителите ще бъдат наградени на 19.02.2016 г., когато цялото училище ще чества годишнината от обесването на Васил Левски.

Галерия