По повод 152-та годишнина от рождението на Пенчо Славейков  на 27 април 2018г г-жа Даниела Иванова организира състезание „ Знаете ли български ? „.В него взеха участие ученици от 4,5,6 и 7 клас, разделени в три отбора- отбора на „ Знаещи „, на „ Можещи“  и на „Успяващи“.Водещи на състезанието бяха г-жа Иванова и г-жа Тодорлиева. Участниците бяха оценявани от жури в състав г-жа Марияна Йорданова и г-жа Мирослава Христова. Участниците трябваше да членуват съществителните имена според синтактичната служба, която изпълняват, да откриват различни части на речта в текст, да разпознават вида на сложно изречение ,да откриват и редактират правописни, пунктуационни и граматични грешки. Освен че показаха знания по български език ,учениците демонстрираха такива и по литература. Успешно откриха   различни художествени средства в литературни творби, самите произведения , разпознаха герои по зададена характеристика. Изхождайки от биографични данни , назоваха имената на изучавани автори. Ожесточена битка се проведе  между представителите на шести и седми клас , които трябваше да продължат с рецитал на  изучавани литературни творби.Последната задача бе решаването на кръстословица. Давайки верни отговори,  учениците получиха наименованието на стилистичната фигура АПОСИОПЕЗА.Ученичката Илияна Любомирова от 7 клас разказа малко повече за нея на останалите ученици. Докато журито сумира точките и  определи класирането  в състезанието, г-жа Иванова представи  на участниците и публиката презентация за живота и творчеството  на Пенчо Славейков.Почетното Първо място в състезанието „ Знаете ли български ? „ бе заето от отбора на „ Знаещи“-те .На второ място бе отборът на „ Успяващи“-те, а на трето място се класира отборът на „ Можещи“-те.