„ Ценностната система на възрожденските българи „ – това е темата на интердисциплинарния урок, който днес изнесоха г-жа Петкова и г-жа Иванова в VII клас. Гости на урока бяха г-жа Стефанова, г-жа Мирчева, г-жа Жечева и родители на седмокласниците. В комбинирания урок темите по история и литература плавно преминаваха една в друга. Учениците обсъдиха въпроси от историята – обществените групи по време на Възраждането, групата на чорбаджиите, облика на възрожденските къщи, традициите и новостите в живота на българите до „ будна“-та кръчма на Знаменосеца, нейните обитатели – народни хора, избягали от бесилката и турските безчинства в поробена България, тяхната нравствена система, идеалите и мечтите им, готовността им за саможертва в името на свободата, изобразени в повестта „ Немили-недраги „.