“Всяка капка е от значение” – за това апелират нашите малки капчици от начален етап. 💦
С увеличението на населението нараства и потребността от свежа питейна вода. Това означава, че през следващите години запазването на този ресурс ще бъде от все по-ключово значение. Малките ученици от училището отбелязаха световния ден на водата на 22 март с изработването на различни проекти и табла, съдържащи любопитни факти за водата, нейното опазване и устойчиво ползване.