Във връзка с програмата за усвояване българския книжовния  език и стратегията за насърчаването и повишаването на грамотността, а и по инициатива на председателя на училищния съвет- Ивайло Неделчев, се проведе среща под наслов                                   „Пълен или кратък член-умея ли да членувам правилно”. В срещата взеха участие учениците от  4 „а”, 4 „б”, 5, 6  и 7 клас. Ивайло Неделчев подготви презентация , с която,под ръководството на г-жа Иванова, припомни основните правила при членуване на съществителни имена в мъжки род, единствено число . След това г-жа Иванова провери до каква степен учениците  са усвоили знанията и уменията за прилагане на тези правила.Показа им и снимки  на надписи с допуснати грешки, които е срещала в ежедневието си . Учениците трябваше да ги открият, коментират и коригират , като се справиха повече от добре.

Предвид трудностите, които изпитват учениците с правописа, г-жа Иванова е замислила серия от подобни срещи, в които активно да участват ученици от различни класове, да изготвят материали , с които да обяснят и припомнят различни правописни, пунктуационни и граматични правила.