My first School Project “My house”. Учениците от 2-б клас използваха знания по английски език, умения придобити в часовете по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, за да представят своя първи проект “My house”.

My first School Project "My house". Учениците от 2-б клас използваха знания по английски език, умения придобити в часовете по технологии и предприемачество и изобразително изкуство, за да представят своя първи проект "My house".

Публикувахте от Mariana Garvanska в Понеделник, 13 април 2020 г.