Учениците от 1-б клас използваха компютърните си знания и умения придобити в проекта “Дигитално начало” с р-л Ани Мудева, за да създадат своя история в Paint. А накрая прибавиха своите макети от триизмерни фигури изучени в часовете по Jump math.