ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клас IIа IIб IIв IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Компютърно моделиране Математика
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Български език и литература
3 Изобразително изкуство Родинознание Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Математика – ИУЧ Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Математика Музика Околен свят Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Човекът и обществото
5 Математика Околен свят Час на класа Музика Човекът и обществото Изобразително изкуство Английски език
6 Спортни дейности Английски език Технологии и предприемачество Час на класа Час на класа
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
2 Математика – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература – ИУЧ Български език и литература
3 Родинознание Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Компютърно моделиране
4 Български език и литература Изобразително изкуство Родинознание Английски език Български език и литература Математика – ИУЧ Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика Изобразително изкуство
5 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Час на класа Музика Човекът и природата Математика Човекът и природата Английски език
6 Спортни дейности Математика – ФУЧ Спортни дейности Математика – ФУЧ Математика – ФУЧ
7 Математика – ФУЧ Спортни дейности
С

р

я

д

а

1 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Физеческо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Музика Музика Математика – ИУЧ Математика Математика – ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Музика Математика Английски език
4 Математика Математика Музика Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика Български език и литература Човекът и обществото Технологии и предприемачество Математика
5 Час на класа Час на класа Час на класа Музика Спортни дейности Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Английски език Музика
6 Спортни дейности Математика – ФУЧ Физическо възпитание и спорт Математика – ФУЧ Математика – ФУЧ
7 Спортни дейности Спортни дейности
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Музика Музика Математика Английски език Музика Човекът и обществото  Физическо възпитание и спорт
4 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Математика Математика Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт Математика
5 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Околен свят Физическо възпитание и спорт Математика – ИУЧ Английски език Математика – ИУЧ
6 Математика Математика – ФУЧ Изобразително изкуство Човекът и природата
7 Спортни дейности
П

е

т

ъ

к

1 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Човекът и обществото Български език и литература Музика Български език и литература – ИУЧ
3 Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Български език и литература Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство Математика Човекът и природата Математика Музика
5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Математика – ИУЧ Английски език Човекът и природата Математика
6 Спортни дейности Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприемачество
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VIВ VIIА VIIБ
Понеделник 1 Математика Английски език Български език и литература Математика Български език и литература История и цивилизации Биология и здравно образование
2 История и цивилизации Музика История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
3 Английски език Български език и литература Музика Български език и литература Математика Биология и здравно образование История и цивилизации
4 Музика Технологии и предприемачество Математика Английски език Български език и литература – ИУЧ География и икономика  Български език и литература
5 Български език и литература Математика  Английски език Физическо възпитание и спорт География и икономика Български език и литература Музика
6 Час на класа Изобразително изкуство География и икономика История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математека
7 Физическо възпитание и спорт Спортни дейности
8 Спортни дейности
Вторник 1 Български език и литература Математика Български език и литература – ИУЧ Човекът и природата История и цивилизации Математика Английски език
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Музика Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 Математика Музика Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език Български език и литература – ИУЧ
4 Музика Човекът и природата Математика Български език и литература Български език и литература География и икономика Математика
5 География и икономика Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Физика и астрономия Български език и литература
6 Компютърно моделиране и информационни технологии Математика Човекът и природата – ИУЧ Български език и литература Английски език История и цивилизации Физика и астрономия
7 ЗИ Спортни дейности Час на класа Час на класа
8 Спортни дейности
Сряда 1 География и икономика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература – ИУЧ Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Математика
2 Български език и литература – ИУЧ История и цивилизации  Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика Английски език Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Математика Английски език Български език и литература Музика История и цивилизации – ИУЧ Български език и литература
4 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика История и цивилизации Биология и здравно образование  Физическо възпитание и спорт
5 Математика  Физическо възпитание и спорт Час на класа Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Информационни технологии
6 Човекът и природата Математика Изобразително изкуство География и икономика Английски език Математика Български език и литература – ИУЧ
7 География и икономика Английски език Музика
8 Спортни дейности
Четвъртък 1 Математика Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Човекът и природата – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език Физика и астрономия
2 Български език и литература История и цивилизации Английски език Математика Български език и литература – ИУЧ Технологии и предприемачество География и икономика
3 Английски език Човекът и природата Математика Информационни технологии Изобразително изкуство Български език и литература – ИУЧ История и цивилизации – ИУЧ
4 Изобразително изкуство Английски език Информационни технологии Музика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Компютърно моделиране и информационни технологии Изобразително изкуство География и икономика Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език
6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език Човекът и природата Физика и астрономия Музика
7 География и икономика Спортни дейности
Петък 1 Английски език Български език и литература – ИУЧ Математика История и цивилизации Човекът и природата – ИУЧ Български език и литература Математика
2 История и цивилизации Изобразително изкуство История и цивилизации Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Химия и ООС Български език и литература
3 Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Математика Английски език
4 Математика Български език и литература Музика Английски език Математика Български език и литература – ИУЧ Химия и ООС
5 Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Час на класа Музика География и икономика
6 Математика – ИУЧ Час на класа География и икономика Час на класа Английски език Информационни технологии Биология и здравно образование
7 Физическо възпитание и спорт ЗИ Изобразително изкуство
8 Спортни дейности