ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература Човекът и природата Физическо възпитание и спорт
3 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература-ИУЧ
4 Математика Математика Математика Математика Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство
5 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Музика Математика Английски език Човекът и обществото Български език и литература-ИУЧ Човекът и природата
6 Математика-
ЗИ
Математика-
ЗИ
Музика Математика-
ФУЧ
Физическо възпитание и спорт Математика
7 ЗИ ЗИ
В

т

о

р

н

и

к

1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Математика Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Човекът и природата Математика Английски език
4 Околен свят Околен свят Физическо възпитание и спорт Математика Математика-ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
5 Спортни дейности Математика -ЗИ Математика -ЗИ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Англ.език Математика Компютърно моделиране Математика
6 Математика-ЗИ Физическо възпитание и спорт  Физическо възпитание и спорт ЗИ ЗИ
7 Час на класа Час на класа
С

р

я

д

а

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
3 Математика Изобразително изкуство Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Математика Човекът и обществото-ИУЧ
4 Технологии и предприемачество Час на класа Технологии и предприемачество Български език и литература Музика Човекът и обществото Английски език Български език и литература-ИУЧ Български език и литература
5 Час на класа Спортни дейности Спортни дейности Музика Английски език Математика Човекът и обществото Музика Математика
6 Математика-ЗИ Спортни дейности Спортни дейности Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Час на класа
7 Спортни дейности
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Математика
2 Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Математика Математика Български език и литература Математика – ИУЧ Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
3 Математика Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Български език и литература Английски език Човекът и природата
4 Музика Математика Музика Околен свят Околен свят Човекът и природата Музика Физическо възпитание и спорт Английски език
5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Английски език Български език и литература Български език и литература
6 Математика-ФУЧ Спортни дейности Спортни дейности Час на класа Български език и литература
7
П

е

т

ъ

к

1 Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Английски език Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
2 Математика Математика Математика Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ Български език и литература
3 Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Час на класа Математика-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература-ИУЧ
5 Музика Час на класа Час на класа Математика Математика-ФУЧ Английски език Човекът и природата Музика
6 Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Спортни дейности
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VII
Понеделник 1 Човекът и природата Английски език Български език и литература Математика Музика Информационни технологии
2 Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество
3 Математика Български език и литература Математика Информационни технологии Български език и литература История и цивилизации
4 Математика Български език и литература Математика История и цивилизации Български език и литература Музика
5 Изобразително изкуство География и икономика-ИУЧ Човекът и природата Английски език Информационни технологии Български език и литература
6 Английски език Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Музика Човекът и природата География и икономика
7 Информационни технологии Спортни дейности Физическо възпитание и спорт
Вторник 1 Английски език Математика География и икономика Български език и литература Математика Изобразително изкуство
2 Български език и литература Музика Български език и литература Математика Английски език История и цивилизации-ИУЧ
3 Български език и литература-ИУЧ История и цивилизации Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика
4 Математика Български език и литература Английски език Човекът и природата Музика Математика
5 Математика Български език и литература-ИУЧ Математика География и икономика Български език и литература-ИУЧ Химия и ООС
6 Технологии и предприемачество Човекът и природата География и икономика-ИУЧ Информационни технологии Математика Английски език
7 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт  Английски език Български език и литература Час на класа ЗИ
Сряда 1 Английски език Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Математика-ИУЧ Български език и литература Английски език Музика Български език и литература Математика
3 Български език и литература Математика-ИУЧ Музика Английски език Математика География и икономика
4 Български език и литература Изобразително изкуство История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Музика Математика Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Английски език История и цивилизации
6 История и цивилизации История и цивилизации Математика-ИУЧ Час на класа Изобразително изкуство Математика
7 Информационни технологии Испански език-ФУЧ Испански език-ФУЧ ЗИ Спортни дейности
Четвъртък 1 Човекът и природата Информационни технологии Английски език История и цивилизации Технологии и предприемачество Български език и литература
2 Информационни технологии Английски език Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и природата Български език и литература
3 Музика Човекът и природата Математика Технологии и предприемачество География и икономика Английски език
4 География и икономика Математика История и цивилизации Български език и литература Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство
5 География и икономика-ИУЧ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Математика-ИУЧ
6 Английски език Час на класа Информационни технологии Човекът и природата История и цивилизации Физика и астрономия
7 Испански език-ФУЧ Испански език-ФУЧ Информационни технологии Спортни дейности Спортни дейности Биология и здравно образование
Петък 1 Изобразително изкуство География и икономика Човекът и природата Математика Български език и литература Химия и ООС
2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Изобразително изкуство Биология и здравно образование
3 История и цивилизации Английски език Български език и литература-ИУЧ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Математика Музика Български език и литература Английски език Час на класа
5 Български език и литература Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Английски език
6 Час на класа Човекът и природата Час на класа Български език и литература-ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература
7 Спортни дейности Спортни дейности ЗИ Информационни технологии Български език и литература-ИУЧ