ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клас IIа IIб IIв IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Компютърно моделиране Математика
2 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Български език и литература
3 Изобразително изкуство Родинознание Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Математика – ИУЧ Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Математика Музика Околен свят Технологии и предприемачество Математика Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература
5 Математика Околен свят Час на класа ФВС Човекът и обществото Изобразително изкуство Английски език
6 Спортни дейности Английски език Технологии и предприемачество Час на класа Час на класа
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература ФВС Български език и литература ФВС Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото
2 Математика – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математик Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература – ИУЧ ФВС
3 Родинознание Математика Математика Физическо възпитание и спорт  Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Компютърно моделиране
4 Български език и литература Изобразително изкуство Родинознание Английски език Български език и литература Математика – ИУЧ Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Музика БЕЛ-ИУЧ
5 Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Час на класа Музика Човекът и природата Математика Човекът и природата Английски език
6 Спортни дейности Математика – ФУЧ Спортни дейности Математика – ФУЧ Математика – ФУЧ
7 Математика – ФУЧ Спортни дейности
С

р

я

д

а

1 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
2 Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Физеческо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Музика Музика Математика – ИУЧ Математика Математика – ИУЧ Български език и литература Човекът и обществото Математика Математика Английски език
4 Математика Математика Музика Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика Български език и литература Човекът и обществото ФВС Математика
5 Час на класа Час на класа Час на класа Музика Спортни дейности Изобразително изкуство Музика Математика-ИУЧ Английски език Музика
6 Спортни дейности Математика Физическо възпитание и спорт Математика – ФУЧ Математика – ФУЧ
7 Спортни дейности Спортни дейности
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература – ИУЧ Български език и литература ФВС Български език и литература Български език и литература
3 Математика Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Музика Музика Математика Английски език Музика Човекът и обществото  Физическо възпитание и спорт
4 Технологии и предприемачество Български език и литература Български език и литература Математика Математика Технологии и предприемачество Математика Математика Физическо възпитание и спорт Математика
5 Музика Математика Математика Околен свят Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език Математика – ИУЧ
6 Математика-ФУЧ Математика – ФУЧ Технологии и предприемачество Човекът и природата
7 Спортни дейности
П

е

т

ъ

к

1 Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Математика Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Човекът и обществото Български език и литература БЕЛ-ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
3 Български език и литература Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Математика Математика Изобразително изкуство Математика БЕЛ-ИУЧ
5 Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт Час на класа Музика Математика – ИУЧ Английски език Човекът и природата Математика
6 Спортни дейности Час на класа Час на класа Физическо възпитание и спорт  Технологии и предприемачество
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VIВ VIIА VIIБ
Понеделник 1 Математика Английски език Български език и литература Математика Български език и литература История и цивилизации Биология и здравно образование
2 История и цивилизации Музика История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Математика Технологии и предприемачество
3 Английски език Български език и литература Музика Български език и литература Математика Технологии и предприемач. История и цивилизации
4 Музика Човекът и природата  Човекът и природата Английски език Технологии и предприемач. физика и астрономия  Български език и литература
5 Български език и литература Математика Час на класа Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата Български език и литература Изобразително изкуство
6 Час на класа География и икономика Технологии и предприемачество История и цивилизации Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Математека
7 Физическо възпитание и спорт Спортни дейности
8 Спортни дейности
Вторник 1 Български език и литература Математика Български език и литература – ИУЧ Човекът и природата История и цивилизации Математика Английски език
2 Български език и литература Технологии и предпр. Български език и литература Музика Математика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации
3 Математика Музика Български език и литература Математика Човекът и природата Английски език Български език и литература – ИУЧ
4 Музика Човекът и природата Математика Български език и литература Български език и литература Инф. технологии Математика
5 География и икономика Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Музика Химия и ООС Български език и литература
6 Компютърно моделиране и информационни технологии БЕЛ Човекът и природата – ИУЧ Български език и литература Английски език История и цивилизации Физика и астрономия
7 Компютърно моделиране и информационни технологии Изобраз. изк. Спортни дейности Час на класа Час на класа
8 Спортни дейности
Сряда 1 География и икономика-ИУЧ Български език и литература Математика ФВС Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Математика
2 Български език и литература – ИУЧ История и цивилизации  Технологии и предприемачество Човекът и природата Математика Английски език Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Компют. модел. и ИТ Английски език Български език и литература Музика История и цивилизации – ИУЧ Български език и литература
4 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика История и цивилизации Биология и здравно образование  Физическо възпитание и спорт
5 Техн.и предпр.  Физическо възпитание и спорт География и икономика Изобразително изкуство Английски език Български език и литература Химия и ООС
6 Човекът и природата Математика Изобразително изкуство География и икономика Математика Химия и ООС
7 Технол. и предпр. Изобр. изкуство
8 СД
Четвъртък 1 Математика География и икономика-ИУЧ ФВС Човекът и природата – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Английски език БЕЛ-ИУЧ
2 Български език и литература История и цивилизации Английски език Математика Български език и литература – ИУЧ Биология и ЗО География и икономика
3 Английски език Човекът и природата Математика Информационни технологии Изобразително изкуство Български език и литература – ИУЧ История и цивилизации – ИУЧ
4 Изобразително изкуство Английски език Информационни технологии Музика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт
5 Човекът и природата Компютърно моделиране и информационни технологии Изобразително изкуство Човекът и природата Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език
6 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език Човекът и природата География и икономика Музика
7 Час на класа География и икономика Спортни дейности
Петък 1 Английски език Български език и литература – ИУЧ Математика История и цивилизации Човекът и природата – ИУЧ Български език и литература Математика
2 История и цивилизации Технол. и предприем. История и цивилизации Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Химия и ООС Български език и литература
3 Изобразително изкуство Математика Български език и литература Изобразително изкуство Български език и литература Математика Английски език
4 Математика Български език и литература Музика Английски език Математика Български език и литература – ИУЧ Информ. технол.
5 Технологии и предприемачество Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество Час на класа Музика География и икономика
6 Математика – ИУЧ Изобраз. изк. Човекът и природата Час на класа Английски език География и икономика Изобразително изкуство
7 Човекът и природата ФВС Биология и здравно образование
8 Спортни дейности