ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клас IIа IIб IIIа IIIб IIIв IVа IVб IVВ
П о н е д е л н и к 1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спор Човекът и природата Човекът и природата
4 Физическо възпитание и спорт Родинознание Английски език Технологии и предприемачество Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Математика Математика Математика
5 Математика – ФУЧ Спортни дейности Музика Спортни дейности Човекът и обществото Човекът и обществото Музика Музика Английски език Компютърно моделиране
6 Математика – ФУЧ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество ЧК Музика Музика
7
В т о р н и к 1 Математика Български език и литература Спортни дейности Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература
2 Английски език – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Човекът и обществото
3 Български език и литература Математика Математика Английски език Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Математика ФВС
4 Български език и литература Изобразително изкуство Английски език – ИУЧ Родинознание Български език и литература Човекът и природата Математика Български език и литература Компютърно моделиране Математика
5 Музика Музика Изобразително изкуство Изобразително изкуство  Музика Компютърно моделиране Английски език Музика Музика Английски език
6 Час на класа Час на класа Час на класа Музика Компютърно моделиране Спортни дейности Спортни дейности Час на класа
7
С р я д а 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Човекът и обществото Човекът и природата Английски език Български език и литература
2 Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
3 Математика Математика Математика Математика Човекът и обществото Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Човекът и природата
4 Музика Музика Родинознание Английски език – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Математика
5 ЧК Час на класа Технологии и предприемачество Музика Математика Английски език СД Математика- ИУЧ Човекът и обществото Изобразително изкуство
6 Математика – ФУЧ Музика ЧК Изобразително изкуство Час на класа Спортни дейности
7
Ч е т в ъ р т ъ к 1 Математика Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Математика Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература Български език и литература Математика Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Английски език
4 Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература -ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата Човекът и природата Математика – ИУЧ
5 Спортни дейности Изобразително изкуство Математика – ФУЧ Математика – ФУЧ Спортни дейности Изобразително изкуство Музика Английски език Математика – ИУЧ Музика
6 Математика – ФУЧ Технологии и предприемачество Спортни дейности Час на класа Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
7
П е т ъ к 1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика – ИУЧ Компютърно моделиране Физическо възпитание и спорт Английски език
2 Родинознание Български език и литература – ИУЧ Английски език Български език и литература – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Човекът и обществото Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература – ИУЧ Технологии и предприемачество Математика Английски език Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
4 Математика Английски език – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Музика Български език и литература – ИУЧ Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Математика Математика
5 Изобразително изкуство Математика – ФУЧ Музика Математика – ФУЧ Изобразително изкуство Английски език Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство ФВС
6 Изобразително изкуство Български език и литература- ИУЧ
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VIIА VIIБ
Понеделник 1 Математика Музика Български език и литература География и икономика Математика История и цивилизации
2 История и цивилизации Английски език  Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Математика
3 Английски език Български език и литература Музика Математика Български език и литература Биология и здравно образование
4 Музика История и цивилизации Математика Английски език История и цивилизации Български език и литература
5 Български език и литература Математика География и икономика Изобразително изкуство Биология и здравно образование Английски език
6 Български език и литература Изобразително изкуство КМИТ Технологии и предприемачество Английски език Физика и астрономия
7 Спортни дейности Спортни дейности Технологии и предприемачество Изобразително изкуство
8
Вторник 1 Български език и литература Математика Български език и литература Човекът и природата География и икономика Математика
2 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда
3 Математика Музика Математика Български език и литература Химия и опазване на околната среда Английски език
4 Физическо възпитание и спор Човекът и природата Английски език История и цивилизации Изобразително изкуство Български език и литература – ИУЧ
5 Музика Български език и литература Човекът и природата Математика -ИУЧ Математика Физическо възпитание и спорт
6 Математика – ИУЧ Български език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество История и цивилизации География и икономика
7 Час на класа Изобразително изкуство Спортни дейности Спортни дейности Час на класа История и цивилизация – ИУЧ
8
Сряда 1 Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика География и икономика
2 География и икономика Математика – ИУЧ Музика Български език и литература Български език и литература Математика
3 Човекът и природата Физическо възпитание и спорт Английски език Български език и литература Химия и опазване на околната среда Български език и литература
4 Български език и литература Английски език Математика КМИТ Музика Химия и опазване на околната среда
5 Български език и литература – ИУЧ Математика География и икономика Математика История и цивилизация – ИУЧ Английски език
6 Физическо възпитание и спорт География и икономика Математика – ИУЧ Човекът и природата- ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство
7 Технологии и предприемачество География и икономика Спортни дейности Спортни дейности
8
Четвъртък 1 Математика Математика Български език и литература Човекът и природата Български език и литература Компютърно моделиране и информационни технологии
2 Български език и литература- ИУЧ Човекът и природата Английски език Математика Изобразително изкуство История и цивилизации
3 Английски език История и цивилизации Математика Изобразително изкуство Биология и здравно образование Математика
4 История и цивилизации Български език и литература – ИУЧ Компютърно моделиране и информационни технологии Музика Математика Български език и литература
5 Изобразително изкуство Компютърно моделиране и информационни технологии Човекът и природата- ИУЧ Математика – ИУЧ Английски език Български език и литература
6 Компютърно моделиране и информационни технологии Технологии и предприемачество Математика – ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество
7 Технологии и предприемачество Час на класа Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
Петък 1 Математика География и икономика Математика Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Биология и здравно образование
2 Човекът и природата Математика Български език и литература История и цивилизации Английски език Математика
3 География и икономика Английски език Български език и литература Музика Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература
4 Български език и литература Български език и литература История и цивилизации Час на класа Математика Музика
5 Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Английски език География и икономика Български език и литература – ИУЧ
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Математика Физика и астрономия Час на класа
7 Изобразително изкуство Човекът и природата Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
8