ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.  Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.ез. Бълг.ез и лит. Физ.възп.и сп. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика
3 Математика Математика Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Физ.възп. и спорт Математика Бълг.ез.и лит.
4 Физ.възп.и сп.  Музика Математика Математика Човекът и обществото Математика Англ.език Музика
5 Музика Физ.възп.и сп. Музика Музика Англ.ез. Човекът и природата Музика. Час на

класа

6 Анг.език-ФУЧ Изобр.изк. Човекът и общ.-СИП
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Анг.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Околен свят Математика Физ.възп. и спорт. Математика Математика Анг.език Математика Математика
4 Физ.възп. и спорт. Околен свят Изобр.изк Изобр.изк Изобр.изк Математика Домашен бит и техника Човекът и природата
5 Математика-ФУЧ Физ.възп. и спорт. Математика Изобр.изк Компютърно моделиране Музика Час на класа Англ.език
6 Математика-ФУЧ Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Човекът и общ.-СИП Физ.възп. и спорт.
С

р

я

д

а

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Физ.възп.и спорт
3 Технологии и предпр. Математика Анг.език Физ.възп.и спорт Математика Човекът и обществото  Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4  Математика Музика Музика Анг.език Човекът и общ. Физ.възп.и спорт Човекът и общ. Човекът и общ.
5 Час на класа Спортни дейности Музика Изобр.изк Анг.език Анг.език Изобр.изк
6 Спортни дейности Англ.език-ФУЧ Физ.възп.и спорт Изобр.изк Изобр.изк
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит.  Англ.език Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит
3 Математика Изобр.изк. Физвъзп. и спорт Бълг.ез.и лит. Математика Математика Англ.език Домашен бит и техника
4 Музика Технологии и предпр. Околен свят Околен свят Човекът и природата Физ.възп. и спорт Човекът и природата Англ.език
5 Изобр.изк. Математика-ФУЧ Технологии и предпр.

 

Спортни дейности Музика Компютърно моделиране
Математика-ФУЧ Спортни дейности Спортни дейности Анг.език-ФУЧ Народни танци-СИП
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Анг.език Математика – ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ЗИП Бълг.ез.и лит.- ЗИП
2 Математика Математика

 

Бълг.език-ИУЧ Бълг.ез. лит- ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Математика– ЗИП Математика– ЗИП
3 Математика -ИУЧ Математика -ИУЧ Математика -ИУЧ Математика – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. Анг.език
4 Изобр. изк. Изобр. изк. Изобр. изк Технол и предпр. Физ.възп.и спорт Човекът и обществото Музика Бълг.ез.и лит.
5 Изобр.изк. ФУЧ Англ.език -ФУЧ. Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество Физ.възп.и спорт Музика
6 Технологии и предпр. ИТ-СИП ДЧФВС
7 Спортни дейности

ПЪРВИ СРОК V – VII клас учебна 2018-2019 година

Клас V VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт  Английски език История и цивилизация
2 Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература
3 Математика Музика Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Биология и здравно образование
5 Бълг. Език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
6 Английски език Български език и литература Математика
7 ИТ-втора група Спортни дейности Математика ФУЧ
Вторник 1 Физическо възпитание и спорт География и икономика Химия и ОС
2 Български език и литература Човекът и природата ФВСпорт
3 Български език и литература ФВСпорт Математика
4 Английски език Математика География и икономика
5 Изобразително изкуство Български език и литература Музика
6 Математика Български език и литература Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 География и икономика Английски език Математика
2 Музика История и цивилизации Биология и ЗО
3 Технологии и предприемачество Математика Български език и литература
4 Математика История и цивилизация БЕЛ -РП
5 Български език и литература Изобразително изкуство История и цивилизация
6 Информационни технологии -първа група БЕЛ -РП Изобразително изкуство
7 Математика- ФУЧ Спортни дейности
Четвъртък 1 БЕЛ География и икономика Математика
2 Математика Технологии и предприемачество Английски език
3 Английски език Математика Музика
4 История и цивилизации Човекът и природата Математика -РП
5 Музика Английски език Физика и астрономия
6 Човекът и природата Музика БЕЛ
7 Спортни дейности Информационни технологии-първа група
Петък 1 География и икономика ФВС Математика -РП
2 Математика – РП Английски език ФВСпорт
3 ФВСпорт Бълг.език и литература Физика и астрономия
4 Български език и литература- РП География и икономика- РП Английски език
5 Изобразително изкуство Бълг.език и литература-РП География и икономика
6 Технологии и предприемачество Инф. технологии Български език и литература
7 ИТ-втора група