ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Музика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Физическо възпитание и спорт Музика Български език и литература Английски език Български език и литература Музика Математика Математика Математика
4 Математика Математика Математика Математика Български език и литература Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство
5 Музика Физическо възпитание и спорт Музика Музика Математика Английски език Музика Музика Изобразително изкуство
6 Математика-
ЗИ
Математика-
ЗИ
Математика Човекът и обществото Физическо възпитание и спорт Човекът и природата
7 ЗИ ЗИ
В

т

о

р

н

и

к

1 Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Математика Околен свят Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Математика Английски език
4 Околен свят Околен свят Физ.възп. и спорт. Изобразително изкуство Математика-ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Технологии и предприемачество
5 Спортни дейности Физическо възпитание и спорт Математика -ЗИ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Англ.език Човекът и природата Компютърно моделиране Математика
6 Математика-ЗИ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ ЗИ Час на класа
7 Час на класа Час на класа ЗИ
С

р

я

д

а

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Физическо възпитание и спорт
3 Математика Изобразително изкуство Математика Математика Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература
4 Технологии и предприемачество Час на класа Технологии и предприемачество Български език и литература Музика Човекът и обществото Английски език Човекът и природата Човекът и обществото
5 Час на класа Спортни дейности Спортни дейности Музика Английски език Музика Български език и литература-ИУЧ Български език и литература Компютърно моделиране
6 Математика-ЗИ Спортни дейности Спортни дейности Изобразително изкуство Изобразително изкуство Английски език Музика
7
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Компютърно моделиране Математика Математика
2 Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Математика Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт
3 Математика Технологии и предприемачество Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Математика Английски език Човекът и природата
4 Музика Математика Музика Околен свят Околен свят Човекът и природата Музика Човекът и обществото Английски език
5 Изобразително изкуство Математика-ЗИ Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Английски език Български език и литература Български език и литература
6 Математика-ФУЧ Спортни дейности Спортни дейности Час на класа
7
П

е

т

ъ

к

1 Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Английски език Математика-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ
2 Математика Математика Математика Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Български език и литература-ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ
3 Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Математика-ИУЧ Изобразително изкуство Математика-ИУЧ Човекът и обществото Български език и литература Английски език
4 Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Музика Български език и литература
5 Музика Час на класа Час на класа Час на класа Български език и литература-ИУЧ Английски език Човекът и природата Музика
6 Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Математика-ФУЧ Спортни дейности Спортни дейности
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VII
Понеделник 1 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Музика Информационни технологии
2 Физическо възпитание и спорт Английски език Изобразително изкуство Математика Човекът и природата История и цивилизации
3 Математика Български език и литература Математика Музика Български език и литература История и цивилизации
4 Математика Български език и литература Математика История и цивилизации Български език и литература Музика
5 Технологии и предприемачество География и икономика Човекът и природата Английски език Информационни технологии Български език и литература
6 Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Математика География и икономика
7 Спортни дейности Спортни дейности
Вторник 1 Английски език Математика География и икономика Български език и литература Математика Музика
2 Български език и литература Музика Български език и литература Математика Английски език История и цивилизации-ИУЧ
3 Български език и литература-ИУЧ Английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество География и икономика Математика
4 Математика Български език и литература Английски език География и икономика Музика Математика
5 Математика Български език и литература-ИУЧ Математика География и икономика Български език и литература-ИУЧ Химия и ООС
6 Технологии и предприемачество Човекът и природата География и икономика Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Английски език
7 Физическо възпитание и спорт Спортни дейности Информационни технологии Час на класа
Сряда 1 Английски език Български език и литература Час на класа Математика Български език и литература Физическо възпитание и спорт
2 Математика-ИУЧ Български език и литература Английски език Музика Български език и литература Математика
3 Български език и литература Математика-ИУЧ Музика Английски език Математика Български език и литература
4 Български език и литература Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература
5 Музика История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Английски език Технологии и предприемачество
6 История и цивилизации История и цивилизации Математика-ИУЧ Български език и литература Човекът и природата Математика
7 Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Технологии и предприемачество
Четвъртък 1 Човекът и природата Математика Английски език Час на класа Изобразително изкуство Български език и литература
2 Информационни технологии Математика Човекът и природата Изобразително изкуство География и икономика Български език и литература
3 Музика Час на класа История и цивилизации Английски език География и икономика-ИУЧ Биология и здравно образование
4 География и икономика Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство
5 География и икономика Информационни технологии Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Математика-ИУЧ
6 Английски език Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и природата История и цивилизации Физика и астрономия
7 Час на класа Спортни дейности Спортни дейности Физика и астрономия
Петък 1 Изобразително изкуство География и икономика Физическо възпитание и спорт Български език и литература-ИУЧ Математика Английски език
2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература-ИУЧ Изобразително изкуство Биология и здравно образование
3 История и цивилизации Технологии и предприемачество Български език и литература-ИУЧ Изобразително изкуство Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Човекът и природата Математика Музика География и икономика-ИУЧ Английски език Български език и литература-ИУЧ
5 Български език и литература Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт История и цивилизации Английски език
6 Човекът и природата Технологии и предприемачество Английски език Час на класа География и икономика
7 Спортни дейности