ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2018/2019 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.  Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. ФВСпорт Бълг.ез и лит. Музика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика
3 Математика Математика Бълг.ез.и лит. Англ.език ФВСпорт Музика Математика Бълг.ез.и лит.
4 Физ.възп.и сп.  Музика Математика Математика Човекът и обществото Математика Англ.език Изобразително изкуство
5 Музика Физ.възп.и сп. Музика Музика Англ.ез. Човекът и природата Човекът и природата Час на

класа

6 Спортни дейности Анг.език-ФУЧ Изобр.изк. Изобразително изкуство Човекът и общ.-СИП
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Английски език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Анг.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Околен свят Математика Бълг.език Математика Математика Анг.език Математика Математика
4 Физ.възп. и спорт. Околен свят Изобр.изк Изобр.изк Изобр.изк Математика Домашен бит и техника Човекът и природата
5 Математика-ФУЧ Физ.възп. и спорт. Математика Час на класа Бълг.език Музика Час на класа Англ.език
6 Математика-ФУЧ Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Човекът и общ.-СИП Физ.възп. и спорт.
С

р

я

д

а

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Физ.възп.и спорт
3 Технологии и предпр. Математика Анг.език Физ.възп.и спорт Математика Човекът и обществото  Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4  Математика Музика Математика Анг.език Човекът и общ. Физ.възп.и спорт Човекът и общ. Човекът и общ.
5 Час на класа Технологии и предпр. Музика Изобр.изк Анг.език Анг.език Изобр.изк
6 Анг.език-ФУЧ Комп.моделиране Изобр.изк Изобр.изк
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит.  Англ.език Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит
3 Математика Изобр.изк. Физ възп. и спорт Бълг.ез.и лит. Математика Математика Англ.език Домашен бит и техника
4 Музика Технологии и предпр. Околен свят Околен свят Човекът и природата Физ.възп. и спорт Човекът и природата Англ.език
5 Изобр.изк. Математика-ФУЧ .

 

Спортни дейности Музика Компютърно моделиране Бълг.език и литература Човекът и природата
6 Математика-ФУЧ Спортни дейности Спортни дейности Анг.език-ФУЧ Народни танци-СИП
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Анг.език Математика Бълг.ез.и лит.- ЗИП Бълг.ез.и лит.- ЗИП
2 ФВСпорт Математика

 

Бълг.език-ИУЧ Бълг.ез. лит- ИУЧ Математика Математика – ИУЧ Математика– ЗИП Математика– ЗИП
3 Математика Математика -ИУЧ Математика -ИУЧ Математика Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. Анг.език
4 Математика-ИУЧ Изобр. изк. Музика Технол и предпр. Физ.възп.и спорт Човекът и обществото Музика Бълг.ез.и лит.
5 Изобразително изк. Изобр.изк. ФУЧ Математика -ИУЧ Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество Информ.технологии -СИП Музика
6 Английски език-ФУЧ Технологии и предпр. ДЧФВС
7 Спортни дейности

ВТОРИ СРОК V – VII клас учебна 2018-2019 година

Клас V VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт  Човекът и природата История и цивилизация
2 Човекът и природата История и цивилизации Български език и литература
3 Математика Музика Български език и литература
4 История и цивилизации Математика Биология и здравно образование
5 Бълг. Език и литература Изобразително изкуство Технологии и предприемачество
6 Английски език Български език и литература Математика
7 ИТ-първа група Спортни дейности Математика ФУЧ
Вторник 1 Физическо възпитание и спорт Технологии и предприемачество Химия и ОС
2 Български език и литература Човекът и природата ФВСпорт
3 Български език и литература ФВСпорт Математика
4 Английски език Математика География и икономика
5 Изобразително изкуство Български език и литература История и цивилизация
6 Математика Български език и литература Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 География и икономика Английски език Математика
2 Музика Бълг.език Биология и ЗО
3 Технологии и предприемачество Математика Български език и литература
4 Математика История и цивилизация БЕЛ -ИУЧ
5 Български език и литература Изобразително изкуство ФВСпорт
6 Информационни технологии -втора група ФВСпорт Изобразително изкуство
7 Математика- ФУЧ Спортни дейности
Четвъртък 1 БЕЛ География и икономика Математика
2 Математика Технологии и предприемачество Английски език
3 Английски език Математика Музика
4 История и цивилизации Човекът и природата Математика -ИУЧ
5 Музика Английски език Химия и опазване на ок.среда
6 Човекът и природата Музика БЕЛ
7 Спортни дейности Информационни технологии-първа група
Петък 1 География и икономика ФВС Бълг.език и л-ра
2 Математика – ИУЧ Английски език Бълг.език и л-ра
3 Човекът и природата Бълг.език и литература Физика и астрономия
4 Български език и литература- РП География и икономика- ИУЧ Английски език
5 Изобразително изкуство Бълг.език и литература-ИУЧ География и икономика
6 Английски език Инф. технологии Изобразително изкуство
7 ИТ-втора група