ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

 

Клас IIа IIб IIв IIIа IIIб IIIв IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература Математика
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Изобразително изкуство Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Математика Български език и литература Математика Човекът и природата Изобразително изкуство
4 Физическо възпитание и спорт Родинознание Английски език Родинознание Математика ФВС Български език и литература Човекът и обществото Музика Човекът и обществото
5 Математика – ФУЧ Спортни дейности Математика Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Човекът и обществото Музика Математика Английски език
6 Час на класа Английски език Технологии и предприемачество Спортни дейности Час на класа Спортни дейности
7
В

т

о

р

н

и

к

1 Математика Български език и литература Български език и литература Физическо възпитание и спорт Български език и литература ФВС Български език и литература Български език и литература Български език и литература Компютърно моделиране
2 Английски език – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература
3 Български език и литература Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература Английски език Компютърно моделиране Математика Математика Физическо възпитание и спорт Български език и литература
4 Музика Изобразително изкуство Родинознание Български език и литература Музика Български език и литература Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Математика Английски език
5 Спортни дейности Музика Час на класа Час на класа Спортни дейности  Английски език Човекът и обществото Компютърно моделиране Човекът и природата Математика
6 Математика – ФУЧ  Час на класа Технологии и предприемачество Музика
7
С

р

я

д

а

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Математика Български език и литература Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Английски език Компютърно моделиране Български език и литература Български език и литература- ИУЧ Математика
3 Математика Математика Математика Математика Математика Български език и литература Български език и литература Английски език Математика Човекът и природата
4 Родинознание Музика Технологии и предприемачество Музика Родинознание Български език и литература Английски език ФВС Изобразително изкуство Български език и литература – ИУЧ
5 Изобразително изкуство Час на класа Спортни дейности Спортни дейности Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Математика Английски език Изобразително изкуство
6  Спортни дейности  Спортни дейности Изобразително изкуство Компютърно моделиране Английски език
7
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Български език и литература Математика Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Български език и литература Математика – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Математика – ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 Български език и литература – ИУЧ Английски език – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Български език и литература Български език и литература Български език и литература Български език и литература Математика Български език и литература
3 Математика Български език и литература Математика Английски език Музика Български език и литература Български език и литература Човекът и обществото Човекът и обществото  Физическо възпитание и спорт
4 Технологии и предприемачество Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Човекът и обществото Математика – ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт Математика
5 ЧК Изобразително изкуство Музика Изобразително изкуство Математика – ФУЧ Изобразително изкуство Музика Физическо възпитание и спорт Английски език Технологии и предприемачество
6 Технологии и предприемачество Час на класа
7
П

е

т

ъ

к

1 Български език и литература Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Физическо възпитание и спорт Български език и литература Български език и литература Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ Български език и литература Български език и литература
2 Физическо възпитание и спорт Български език и литература – ИУЧ Английски език Български език и литература Български език и литература – ИУЧ Български език и литература – ИУЧ ФВС Български език и литература – ИУЧ БЕЛ-ИУЧ Български език и литература – ИУЧ
3 Български език и литература – ИУЧ Технологии и предприемачество Математика Български език и литература – ИУЧ Математика – ИУЧ Математика – ИУЧ Човекът и природата Човекът и природата Английски език Физическо възпитание и спорт
4 Математика Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Английски език Изобразително изкуство ФВС Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Математика – ИУЧ Човекът и природата
5 Музика Математика – ФУЧ Музика Музика Физическо възпитание и спорт Човекът и обществото Английски език  Технологии и предприемачество Изобразително изкуство Математика – ИУЧ
6 Математика – ФУЧ Час на класа Изобразително изкуство Английски език Спортни дейности Час на класа
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА V – VII КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2022/2023 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас VIА VIБ VIIА VIIБ VIIВ
Понеделник 1 Математика Английски език Български език и литература География и икономика Математика История и цивилизации Химия и ООС
2 История и цивилизации Музика История и цивилизации Български език и литература Български език и литература Английски език Физика и астрономия
3 Английски език Математика  Човекът и природата Български език и литература Български език и литература Математика Информационни технологии
4 Музика История и цивилизации Математика Английски език Биология и здравно образование Български език и литература  Български език и литература
5 Български език и литература БЕЛ География и икономика ФВС Английски език  Изобразително изкуство Математика
6 Български език и литература Технологии и предприемачество Музика История и цивилизации Технологии и предприемачество Химия и ООС  Изобразително изкуство
7 Спортни дейности Спортни дейности Изобразително изкуство Час на класа История -ИУЧ Английски език
8
Вторник 1 Български език и литература Математика Английски език География и икономика Химия и опазване на околната среда Математика Български език и литература – ИУЧ
2 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика Изобразително изкуство Физика и астрономия История и цивилизации
3 Математика Музика Български език и литература Математика – ИУЧ Български език и литература История и цивилизации Технологии и предприемачество
4 Музика Човекът и природата Математика Български език и литература История и цивилизации Инф. технологии Математика
5 География и икономика Български език и литература – ИУЧ История и цивилизации Технологии и предприемачество Математика Музика Български език и литература
6 Час на класа Български език и литература ФВС Човекът и природата География и икономика Математика Физическо възпитание и спорт
7 Математика – ИУЧ Час на класа Час на класа История и цивилизации – ИУЧ
8
Сряда 1 География и икономика Български език и литература Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Биология и здравно образование Час на класа
2 Български език и литература Математика – ИУЧ ФВС Български език и литература Биология и здравно образование Английски език География и икономика
3 Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Изобразително изкуство Български език и литература Математика География и икономика Изобразително изкуство
4 Български език и литература Английски език Български език и литература Математика Изобразително изкуство Технологии и предприемачество Математика
5 Математика Математика Човекът и природата Изобразително изкуство Информационни технологии Български език и литература Английски език
6 Технологии и предприемачество История и цивилизации Математика Английски език Музика Математика Български език и литература
7 Човекът и природата Изобразително изкуство Спортни дейности БЕЛ – ИУЧ Спортни дейности
8
Четвъртък 1 Математика Компютърно моделиране и информационни технологии БЕЛ Математика Български език и литература Английски език География и икономика
2 Български език и литература География и икономика Английски език Физическо възпитание и спорт Физическо възпитание и спорт Химия и опазване на околната среда Биология и здравно образование
3 Английски език БЕЛ Физическо възпитание и спорт Компютърно моделиране и информационни технологии Химия и ООС География и икономика Музика
4 Изобразително изкуство Английски език География и икономика Човекът и природата Математика Физическо възпитание и спорт Математика
5 Човекът и природата ФВС Математика Музика Английски език Български език и литература Химия и ООС
6 ФВС Математика КМИТ Български език и литература История и цивилизации Български език и литература – ИУЧ ФВС
7 Човекът и природата Технологии и предприемачество Английски език Спортни дейности Час на класа БЕЛ-ИУЧ
Петък 1 Английски език Човекът и природата Математика КМИТ География и икономика Български език и литература – ИУЧ Български език и литература
2 Изобразително изкуство География и икономика Математика – ИУЧ Математика Английски език Биология и здравно образование Български език и литература
3 Човекът и природата Математика Български език и литература Музика Физика и астрономия Български език и литература История и цивилизации
4 Математика Български език и литература Музика Човекът и природата – ИУЧ Математика Български език и литература Английски език
5 Компютърно моделиране и информационни технологии Български език и литература Изобразително изкуство Спортни дейности Български език и литература – ИУЧ Математика Биология и здравно образование
6 Български език и литература – ИУЧ Изобразително изкуство Човекът и природата – ИУЧ История и цивилизации История и цивилизации – ИУЧ ФВС Математика
7 История и цивилизация Час на класа Компютърно моделиране и информационни технологии Математика ФВС Изобразително изкуство Спортни дейности
8