ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ВТОРИ СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.  Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез и лит. ФВСпорт Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез. и лит.
3 Физ.възп. и сп. Музика Англ.език Англ.език  Бълг.ез.и лит. Математика Математика Математика
4 Математика Математика Математика Математика Човекът и обществото Физ.възп. и сп. Англ.език Изобразително изкуство
5 Музика Физ.възп.и сп. Музика Музика Англ.ез. Човекът и природата Изобразително изкуство Човекът и природата
6 Математика-ФУЧ Спортни дейности Математика Музика Английски език-ФУЧ Англ.език-ФУЧ
7 Спортни дейности ЗИ ЗИ
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Компютърно моделиране Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Околен свят Математика Физ.възп. и спорт Бълг.език Математика Математика Математика Математика
4 Физ.възп. и спорт. Околен свят Математика Математика ИУЧ Изобр.изк Изобразително изкуство Технологии и преприемачество Човекът и природата
5 Математика-ФУЧ Физ.възп. и спорт. Час на класа Математика Английски език Изобразително изкуство Компютърно моделиране Англ.език
6 Час на класа Математика ФУЧ Час на класа Час на класа Час на класа Спортни дейности Спортни дейности
7 Английски ФУЧ Английски ФУЧ Час на класа ЗИ
С

р

я

д

а

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Англ.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Физ.възп.и спорт
3  Математика Изобраз.изк. Музика Математика Музика Човекът и обществото  Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Технологии и предпр. Математика-ФУЧ Български език  Музика Човекът и обществото Англ.език Човекът и общ. Човекът и общ.
5 Час на класа Спортни дейности Математика Английски език Математика Математика Англ.език Компютърно моделиране
6 Изобр.изк. Музика Изобр.изк Изобразително изк
7
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит.  Компютърно моделиране Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит.
3 Математика Технологии и предпр. Физ. възп. и спорт Бълг.ез.и лит. Математика Математика Англ.език Технологии и предприемачество
4 Музика Математика Околен свят Околен свят Човекът и природата Физ.възп. и спорт Човекът и природата Англ.език
5 Изобр.изк. Математика-ФУЧ Технологии и предпр. Математика-ФУЧ Музика Анг.език Бълг.език и литература Физ.възп.и спорт
6 Спортни дейности ЗИ Бълг.език и литература ИУЧ Бълг.език и литература ИУЧ
7
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Математика ИУЧ Математика- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ
2 Математика Математика Бълг.език-ИУЧ Бълг.ез. лит- ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ Човекът и обществото – ИУЧ
3 Математика-ИУЧ Математика -ИУЧ Математика -ИУЧ Изобразително

изкуство

Англ.език Човекът и обществото Бълг.ез.и лит. Анг.език
4 Изобразително изк. Изобр. изк. Изобр.изк. Технол. и предпр. Физ.възп.и спорт Технологии и предприемачество Музика Бълг.ез.и лит.
5 Спортни дейности Музика  Математика-ФУЧ Математика -ФУЧ Технологии и предпр. Англ.език Човекът и природата Музика
6 ЗИ Спортни дейности ЗИ Час на класа
7

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ V – VII клас учебна 2019-2020 година, ВТОРИ СРОК

Клас VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език История и цивилизация
2 Музика Английски език Математика Български език и литература
3 Изобразително изкуство Математика Музика Български език и литература
4 Математика Бълг.език и литература История и цивилизация Биология и здравно образование
5 Човекът и природата Бълг.език и литература ИУЧ Човекът и природата Технологии и предприемачество
6 Английски език Изобразително изкуство Български език и литература Математика
7 Изобр.изкуство
Вторник 1 Физическо възпитание и спорт Английски език Музика  Математика
2 Човекът и природата Музика Англ.език Химия и ООС
3 История и ц.ивилизация Български език и литература Човекът и природата Англ.език
4 Английски език Български език и литература Математика География и икономика
5 Български език и литература Човекът и природата Български език и литература История и цивилизация
6 Български език и литература Иформационни

технологии

Български език и литература Час на класа
7 Час на класа Час на класа Час на класа ФВСпорт
Сряда 1 География и икономика ИУЧ Човекът и природата Английски език Математика
2 История Български език Математика Биология и ЗО
3 Човекът и природата Английски език ФВСпорт Български език и литература
4 Математика ФВСпорт История и цивилизация БЕЛ -ИУЧ
5 Български език и литература Математика Изобразително изкуство Музика
6 Изобразително изкуство История и цивилизация ФВСпорт Информационни технологии
7 Спортни дейности Спортни дейности
Четвъртък 1 Английски език Изобразително изкуство География и икономика Математика
2 Математика География ИУЧ Технологии и предприемачество Английски език
3 Български език Български език и литература Математика История ИУЧ
4 Информационни технологии Технологии и предприемачество Човекът и природата Физика и астрономия
5 Музика Математика Информ.технологии БЕЛ
6 Бълг.език История и цивилизация БЕЛ ИУЧ Изобр.изк.
7 Спортни дейности
Петък 1 География и икономика математика ФВС Англ.език
2 Математика География и икон. Технологии и предпр. Физическо възпитание и спорт
3 Технологии и предпр. Физ.възп. Бълг.език и литература География и икономика
4 Български език и литература ИУЧ Англ.език География и икономика ИУЧ БЕЛ ИУЧ
5 Математика ИУЧ Музика Бълг.език и литература ХИмия и ООС
6 Англ.език Математика  ИУЧ Изобр.изк. Български език и литература
7 Спортни дейности