ПРОГРАМА

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ ЗА I –IV КЛАС ПЪРВИ СРОК НА 2019/2020 УЧЕБНА ГОДИНА

Клас IIа IIб IIIа IIIб IVа IVб
П

о

н

е

д

е

л

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.  Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез и лит. ФВСпорт Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика
3 Физ.възп. и сп. Музика Математика Англ.език  Бълг.ез.и лит. Математика Математика БЕЛ
4 Математика Математика Англ.език Математика Човекът и обществото Физ.възп. и сп. Англ.език Музика
5 Музика Физ.възп.и сп. Музика Музика Англ.ез. Човекът и природата Музика Човекът и природата
6 Математика-ФУЧ Спортни дейности ЗИ-2 ч Английски език-ФУЧ Англ.език-ФУЧ
7 зи-1 Спортни дейности
В

т

о

р

н

и

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.език Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Компютърно моделиране Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
3 Околен свят Математика Физ.възп. и спорт Бълг.език Математика Математика Математика Математика
4 Физ.възп. и спорт. Околен свят Изобр.изк Изобр.изк Изобр.изк Анг.език Технологии и преприемачество Човекът и природата
5 Математика-ФУЧ Физ.възп. и спорт. Математика Изобр.изк Английски език Музика Компютърно моделиране Англ.език
6 Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Час на класа Физ.възп. и спорт.
7
С

р

я

д

а

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Математика
2 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Математика Физ.възп.и спорт
3  Математика Изобраз.изк. Музика Математика Физ.възп.и спорт Човекът и обществото  Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит.
4 Технологии и предпр Математика-ФУЧ Английски език  Музика Човекът и общ. Физ.възп.и спорт Човекът и общ. Човекът и общ.
5 Час на класа Спортни дейности Математика-ФУЧ Английски език Изобр.изк Анг.език Анг.език Изобр.изк
6 Математика Изобр.изк Изобр.изк Компютърно моделиране
7
Ч

е

т

в

ъ

р

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит.  Компютърно моделиране Математика Математика
2 Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Бълг.ез.и лит.-ИУЧ Математика Математика Бълг.ез.и лит. Бълг.ез.и лит. Физ.възп.и спорт Бълг.ез.и лит
3 Математика Математика Физ възп. и спорт Бълг.ез.и лит. Математика Математика Англ.език Технологии и предприемачество
4 Музика Технологии и предпр. Околен свят Околен свят Човекът и природата Физ.възп. и спорт Човекът и природата Англ.език
5 Изобр.изк. Математика-ФУЧ Технологии и предпр. Музика Анг.език Бълг.език и литература Физ.възп.и спорт
6 Спортни дейности ЗИ- 1
7
П

е

т

ъ

к

1 Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Анг.език Математика- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ Бълг.ез.и лит.- ИУЧ
2 Математика Математика Бълг.език-ИУЧ Бълг.ез. лит- ИУЧ Математика Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ Човекът и обществото-ИУЧ
3 Математика-иуч Математика -ИУЧ Математика -ИУЧ Математика-ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. – ИУЧ Бълг.ез.и лит. Анг.език
4 Изобразително изк. Изобр. изк. Изобр.изк. Технол и предпр. Физ.възп.и спорт Човекът и обществото Музика Бълг.ез.и лит.
5 Спортни дейности Музика  Математика-ФУЧ Математика -ИУЧ Математика- ИУЧ Технологии и предприемачество Физ.въпт.и спорт Музика
6 Спортни дейности Математика-ФУЧ Технологии и предпр. Изобразително изкуство Човекът и природата
7 Спортни дейности

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ НА ЧАСОВЕТЕ V – VII клас учебна 2019-2020 година, ПЪРВИ СРОК

Клас VI VII
Понеделник 1 Физическо възпитание и спорт Човекът и природата Английски език История и цивилизация
2 История и цивилизация Технологии и преприемачество Математика Български език и литература
3 Изобразително изкуство Английски език Музика Български език и литература
4 Човекът и природата Математика История и цивилизация Биология и здравно образование
5 Бълг. Език и литература Бълг. Език и литература География и икономика Технологии и предприемачество
6 Английски език Физическо възпитание и спорт Български език и литература Математика
7 Изобразително изкуство История и цивилизация-РП
Вторник 1 Физическо възпитание и спорт Английски език Музика  Математика
2 Математика История и цивилизация БЕЛ-РП ФВСпорт
3 История и ц.ивилизация Български език и литература Човекът и природата Химия и ООС
4 Английски език Български език и литература Математика География и икономика
5 Български език и литература Математика Български език и литература История и цивилизация
6 Технологии и предприемачество Музика Български език и литература Английски език
7 Час на класа Час на класа Час на класа
Сряда 1 География и икономика Човекът и природата Английски език Математика
2 Музика Математика Бълг.език Биология и ЗО
3 Технологии и предприемачество Английски език Математика Български език и литература
4 Математика Технологии и преприемачество История и цивилизация БЕЛ -РП
5 Български език и литература Български език и литература Изобразително изкуство Музика
6 Изобразително изкуство История и цивилизация ФВСпорт Информационни технологии
7 Спортни дейности ЗИ-2
Четвъртък 1 Английскиезик Изобразително изкуство География и икономика Математика
2 Математика Музика Технологии и предприемачество Английски език
3 Български език Български език и литература-РП Математика Музика
4 Български език Български език и литература Човекът и природата Физика и астрономия
5 Информационни технологии География и икономика Английски език Изобразително изкуство
6 Музика ФВСпорт Изобразително изкуство БЕЛ
7 Спортни дейности ЗИ-2 Спортни дейности
Петък 1 География и икономика География и икономика ФВС Бълг.език и л-ра
2 Математика – РП Математика – ИУЧ Английски език Физическо възпитание и спорт
3 Човекът и природата Човекът и природата Бълг.език и литература Физика и астрономия
4 Български език и литература- РП Български език и литература- РП География и икономика- ИУЧ Английски език
5 Математика Изобразително изкуство Бълг.език и литература-ИУЧ География и икономика
6 Физическо възпитание и спорт Английски език Инф. технологии Български език и литература
7 Спортни дейности