ПЛАН НА ДЕЙНОСТИТЕ

ЗА МЕСЕЦ МАЙ- ЮНИ 2018 ГОДИНА

Дейност Отговорник Срок

 

1. School English Spelling Elephant- за ученици от III до VII клас М. Борисова 9 май 2018 г.- финал на състезанието
2. Ден на ученическото самоуправление зам.-директор, класни ръководители, Дияна Петкова 9 май 2018 г.
3. Проект „Посланици на здравето“-„Моето здравословно седмично меню“- изготвяне на здравословно меню по класове / по възможност с рецепти/и представянето му; изложба със седмичните менюта на всеки клас- за 1- 4 клас Зам.-директор и всички начални учители 25 май-2018 г.
4. Спортен празник- „Храни се здравословно и спортувай редовно!“- всички ученици от начален етап Зам.-директор, Стоян Велков  и всички начални учители 28 май-2018 г.
5. Спортен празник- състезание „Бъдеще без алкохол и цигари“-участие на учениците от 5,6 и 7 клас- м. май-2018 г. Зам.-директор, Стоян Велков  и всички учители 28 май 2018 г.
6. Подготовка и отбелязване на патронния празник на училището Д.Иванова-учител БЕЛ-сценарий, всички учители 11 май- 2018 г.
7. Участие в общоградски празник и концерт по случай 24 май Д.Иванова-учител БЕЛ-сценарий, всички учители 24 май 2018 г.
8. Организиране и провеждане на годишни утра в начален етап Всички учители в начален етап 31.05.2018 г.
9. Организиране и провеждане на празник за Деня на Ботев Председател на комисия, Дияна Петкова 2 юни 2018 г.
10. Рисунка на асфалт „Безопасно лято“- за първи клас Зам.-директор, М.Жечева, И.Данова и комисията по БДП 29 май 2018 г.
11. Организация и провеждане на парти /тържество/ за края на учебната година- 5, 6 и 7 клас Класните ръководители на 5, 6 и 7 клас 15 юни 2018 г.