На 16 ноември 1996 г. на Общо събрание на ООН е приета Декларация за принципите на толерантността. Като член първи е залегнала дефиницията на това що е толерантност. Толерантност означава уважение, приемане и разбиране на богатото многообразие от култури в нашия свят, на всички форми на самоизява и способите за проява на човешката индивидуалност. Принципите на на толерантността коментираха в ученическия съвет. А те са:
Лесно е да мразиш, трудно е да обичаш.
Един за всички, всички за един!
Рамките ограничават човешкия дух.
Ако потърсиш доброто във всекиго, ще го намериш и в себе си.
Не издигай стени!
Търпение, доброжелателност, разбиране.
Не бъди безразличен!
УУС призовава всички да бъдат толерантни , за да живеем в един по- добър свят! Обичай! Старай се да си искрен, добронамерен, сдържан, отстъпчив! Това е да бъдеш ЧОВЕК!
По случай деня на толерантността учениците от 2”Б” клас пък изработиха табло – буркан на толерантността. В него поставиха качества, които трябва да притежава един толерантен човек. Те оцветиха и изрязаха ръчички, за да си напомнят винаги, че трябва да приемат и зачитат различията.