Имаме една чудесна новина – ОУ ”Св. св. Кирил и Методий” е прието в Кеймбридж асоциацията!
Тази организация е създадена от издателство КЛЕТ България ООД, представител на Cambridge University Press, като доброволно обединение на училища, стремящи се към по-високо ниво на преподаване на чужд език. С радост Ви споделяме, че от тази учебна година вече официално сме част от голямото семейство на Асоциацията на Кеймбридж училищата в България. Вече имаме две Кеймбридж паралелки от първи клас.
Какво означава за нас и нашите ученици приемът в престижната асоциация?! – Още по-мотивирани ученици и засилен интерес към обучението по английски език чрез съвременни учебни материали, състезания и междуучилищни връзки, още един прекрасен старт към успешна реализация на смели мечти и планове. Асоциацията на Кеймбридж училищата в България се утвърди като прекрасен модел за това как едно университетско издателство може да си партнира с училищната система, осигурявайки взаимни ползи за двете страни. Днес в нея членуват 149 училища от цялата страната и интересът към нея непрекъснато нараства.