ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“- гр.Свети Влас е първото иновативно училище в Община Несебър

Иновацията ще стартира през новата 2018-2019 учебна година и ще продължи четири години. Тя ще бъде приложена в обучението по математика на учениците от първи клас.  JUMP Math  представлява иновативен метод за обучение, който увеличава значително степента на разбиране на материала от учениците и при това им помага наистина да харесат математиката. Методиката е разработена от Джон Майтън, математик от Университета на Торонто, преди повече от 15 години. Всички елементи в системата са следствие от реална работа с деца. България е първата неанглоговоряща страна, в която тя се въвежда. “Джъмп мат” е сред първите четири най-добри образователни иновации в света. В момента по системата учат близо 85 хиляди деца от над 400 училища и курсове по света.

От 5 години в България “Институтът за прогресивно образование” разпространява различния и иновативен метод за изучаване на математика “Джъмп мат”. Системата позволява да се развият математически умения във всяко дете. Придава динамика на учебния час, гарантира разбиране на материала от всяко дете, а децата получават подкрепа във всеки един момент, не се страхуват да опитват, да грешат и имат повишена мотивация да учат. В основата е създаването на сигурна и окуражаваща среда, в която всяко дете получава възможност за успех. Специално подбраните задачи се предлагат стъпка по стъпка – така, че всяко дете да може да ги разбере и да придобие увереност за следващия етап. Създадената по този начин положителна нагласа и мотивация на учениците носи резултати, които са над максималните изисквания на образователната система.

Отчитат се също по-ниски нива на агресията сред децата, кооперативност, стремеж към полагане на усилия за постигане на дадена цел.

Успеваемостта на програмата “Джъмп мат” е над 90%. Това означава, че почти всички, които се обучават по метода започват да разбират математиката.

Програмата работи успешно с всички деца, които имат специални потребности и обучителни проблеми, свързани с различни видове заболявания, но най- вече помага на тези с дискалкулия, което е разстройство в усвояването на смятането при деца. Болест, за която почти не се знае в нашата страна, но е позната по света и това е именно една от причните да се измисли “Джъмп мат”

Включените в иновацията учители са с доказан професионален опит и квалификация, и мотивация за участие във всички съпътстващи въвеждането на иновацията дейности.  Те са преминали през обучителна програма от практически семинари и поддържащ практикум. Ръководството на ОУ “ Св.св. Кирил и Методий“-град Свети Влас има амбицията да разшири иновацията и в следващите етапи на обучение.

В Списъка на иновативните училища в Република България за новата учебна 2018-2019 година са включени нови 119 училища, които ще постигнат подобряване на качеството на образованието чрез различни иновации. Училищата по видове са, както следва: – начални – 3; – основни – 46; – средни – 45; – профилирани гимназии – 12; – професионални гимназии – 12; – по изкуствата – 1. От тях 113 са държавни и общински, а 6- частни училища.  Не се класират проектите на общо 34 училища