Министерството на образованието и науката обяви анализ на резултатите от НВО- 7клас. Средният резултат по БЕЛ – 53,06 точки, е по-висок от средния брой точки. Това показва, че постиженията на учениците са в диапазона „добри-много добри“. Средният резултат по математика – 33,63 точки, е по-нисък и показва „средни и добри постижения“.

В тази връзка резултатите на възпитаниците на  ОУ“Св.св.Кирил и Методий“- град Свети Влас са отлични. Нашите седмокласници са със среден брой точки 68, 33 точки по БЕЛ/ при 53,46 т.-за страната и 52,39 за област Бургас/ и среден брой точки 35, 99 точки по МАТЕМАТИКА / при 33,89 т. за страната и 36,94 т. за област Бургас/.

Постигнатите резултати са отлични и дават възможност на нашите ученици да учат в елитните гимназии, които си изберат.