Открихме изложба „Моята Коледа“

На 15 декември във фоайето на училището бе открита изложба от пана с акрилни бои, нарисувани от малките таланти от II,III,IV и VII клас, с ръководител Магдалена Жечева, преподавател на четвърти клас в ОУ “Свети свети Кирил и Методий“, град Свети Влас. Темата на изложбата беше “Моята Коледа”, което провокира детското съзнание на учениците и с помощта на живописни техники и добре обмислени сюжетни линии те представиха своят мироглед и настроения върху паната.

Инициативата се осъществява по проект BG05М2ОР001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване на мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности (Твоят час), финансиран от Оперативна програма „Програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

„Днес сме се събрали по повод творческите заложби на нашите прекрасни деца. Всяко от тях е вложило частичка от себе си,пресъздало е коледният дух ,витаещ около нас! Използвали са живописни техники с акрилни бои, правилно поместени образи и добре очертана сюжетна линия, която се доближава максимално близо до професионализма!“- това бяха част от думите на г-жа Жечева на откриването на изложбата. Тя изрази своята надежда извънкласната дейност изобразително изкуство да продължи съществуването си и да се превърне в традиция и връчи от свое име и от името на децата, участващи в проекта, авторска картина на тема„Моята Коледа”,с пожелание за крепко здраве,щастие и успешна нова 2017 година.

Галерия