Проект на ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас , „КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“   е одобрен за финансиране по процедура „КОНЦЕПЦИЯ ЗА STEM СРЕДА” във връзка с процедура по механизма за възстановяване и устойчивост BG-RRP-1.015 „УЧИЛИЩНА STEM СРЕДА“.

Спечеленият от ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас , проект „Концепция за изграждане на училищна STEM среда е на стойност 252 493,90 лв.

В рамките на изпълнението му се предвижда да бъдат направени изследователски лаборатории, които да обхванат направленията „Математика и информатика“, “Природни науки”  “Дизайн и 3D Прототипиране” и „Зелени технологии и устойчиво развитие“.

СТЕМ центърът ще бъде изграден в три помещения, които се намират в приземния етаж на училището. В него ще бъдат включени следните зони: център за технологии в креативните индустрии и  център по природни науки, изследвания  и иновации.

Дейността на центъра ще бъде тясно обвързана с усвояване на компетентности по учебните предмети Човекът и природата, Информационни технологии, Компютърно моделиране, Математика, Технологии и предприемачество.

Вече е подписан договорът за финансиране и изпълнение на инвестицията.