Обмяна на опит с ЦСРИ“Слънчице

На 10.02.2016 година учители от ОУ „Св. св. Кирил и Методий“, гр.Свети Влас посетиха колегите си от Центъра за социална рехабилитация и интеграция „Слънчице“ в гр.Несебър. Целта на визитата бе обмяна на опит със специалистите, работещи с деца със специални образователни потребности.

Представителите на нашето училище бяха посрещнати от Директора на центъра и проведоха беседа със социалния работник, психолога, логопеда, рехабилитатора и другите специалисти, които се грижат за децата, посещаващи Центъра. Екипът на Центъра с готовност сподели своя богат опит и идеи в прилагането както на традиционни форми, така и на новите течения за обучение и развитие, например метода „Монтесори“. Посъветваха ни кои образователни и помощни материали са най-полезни за употреба в училище, най-вече при обучаването на деца със специални образователни потребности. Нашите педагози също споделиха своя опит от ежедневната си работа с децата и потърсиха съвети и мнения за оптимизиране на образователния процес. Останахме силно впечатлени от богатата материална база, уникалната среда и атмосфера.

Галерия