Учениците от прогимназиален етап  карат часовете си в нови, светли и просторни класни стаи! С много трудности и перипетии в тези трудни времена, намерихме начин да ги зарадваме отново. Съвместно с THINK FORWARD си поставихме амбициозната задача да реновираме сутерена на сградата. Проектът за реновация на сутерена предвиждаше трансформирането му в приложен център за наука и изкуства, който ще даде възможност на децата да придобиват не само теоретични знания, а и приложни.
Научният център се състои от изследователска лаборатория, работилници за аналогово и дигитално моделиране. Изследователската лаборатория позволява провеждане на учебни занятия по химия, биология, физика и екология. Тя включва зона за експерименти, оборудвана с амфитеатрално сядане и работен експериментален плот с пространство за съхранение; зона за групова работа и преподаване, оборудвана с интерактивен екран, мобилни работни маси, стена за писане с боя „ескрео“; мек кът за неформални дискусии.