Нашите медалисти от първия кръг на ,,Моята Родина”:
2 ,,А”
Станислав Дяков – златен медал;
Естел Вътева – сребърен;
Мартин Раев – сребърен;
Борис Илиев – сребърен;
Мария Великова – сребърен;
2 ,,Б”
Златко Митков – сребърен;
Дарина Иванова – сребърен;
4 ,,Б”
Ивана Чернаева – бронзов;
Роси Георгиева – бронзов;
Може да бъде изображение с 8 души и текстово съобщение