На Международния ден на толерантността, припомнихме колко е важно да бъдем толерантни, да приемаме хората, макар да са различни по външен вид, с различни интереси, поведение, ценности или навици!
Многообразието в света ни учи да сме толерантни, показва ни колко е пъстър животът и колко много и различни начини има, за да изразим себе си. Независимо от това къде живеем, каква религия изповядваме, какво увреждане имаме, ние искаме да споделим с другите нашия свят, нашите ценности. Съпричастни и толерантни сме, ако не отблъснем този опит, ако подадем ръка за поздрав и приемем чуждото послание.