ЛИЧНИ ДАННИ

ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Съгласно  изискванията  на  Регламент (ЕС) 2016/679  и ЗЗЛД , длъжностно лице по защита  на личните данни в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас,  вписан в регистъра на Комисията на защита на личните данни  е Венцислав Кирилов Тричков тел. 0878 27 01 84, e-mail : vencislav@outlook.com 

ЛИНКОВЕ КЪМ ДОКУМЕНТИ ЗА СВАЛЯНЕ

 

  ПОДАВАНЕ НА СИГНАЛИ

Длъжностни лица отговарящи за получаването на сигнали в ОУ “Св. св. Кирил и Методий” – гр. Свети Влас, съгл. изискванията на Закона за защита на лицата, подаващи сигнали или публично оповестяващи информация за нарушения са:

Мария Димитрова – тел. 0886115313   e-mail: m.mihova21@gmail.com

Венцислав Тричков – тел. 0878270184     e-mail: vencislav@outlook.com