Какво ще стане, ако налеем вода в буркан и го забравим за доста време? – Ами ще видим най-простата форма на живот – едноклетъчните организми. Четвъртокласниците обстойно изследваха под микроскоп тези организми по време на днешния урок по ” Човекът и природа”. Учениците се запознаха с господин Кендеров – преподавател в прогимназиален етап по “Човекът и природа” и “Биология и здравно образование”, който, освен че ги научи как да работят с микроскоп, им разказа интересни факти за съобществата в природата.
Така нашите четвъртокласници смело и с нетърпение крачат към пети клас, където ги очакват още много, много интересни приключения в света на науката!