Коледно математическо състезание с учениците от 1а и 1б клас се проведе последния ден преди ваканцията. Участниците бяха разпределени в четири отбора – по 6 деца от клас. Учениците решаваха задачи със събиране с преминаване на 10 и с изваждане до 20 със заемане по метода Jump Math. Децата се представиха блестящо и много се забавляваха. Накрая всички получиха грамоти.