Учениците от 5.а клас с помощта на свои съученици от 7.а и 7.б клас се включиха в изработване на книга  за Левски, която съдържа едни от най-хубавите творби посветени на националния ни герой. Катрин Даменлиева, ученичка от 5.а клас изработи корицата на книгата – прекрасен негов портрет. Книгата беше подарена на музея в град Ловеч при  екскурзия на учениците от прогимназиален етап.