История и литература си сътрудничиха в интердисциплинарен урок, който изнесоха г-жа Петкова и г-жа Иванова пред учениците от седми клас. Гости на урока бяха г-жа Стефанова, г-жа Любомирова и петокласници. Атмосферата на Априлското въстание обхвана цялата аудитория. Учениците научиха за създаването на Гюргевския комитет, за неговите цели и идеи, за участниците, които трябва да преминат Дунава,за трудностите, пред които са изправени. Тук г-жа Иванова въведе учениците в 1850г. , в китното подбалканско градче Сопот, в семейството на Минчо и Съба Вазови , в което се ражда патриархът на българската литература.Разказа на учениците за идеалите, в които Съба Вазова възпитава своите деца и за следосвобожденската действителност, която отблъсква и разочарова поета.Действителност, която заменя ценностите  на Възраждането с материалните стремежи, която подтиква Вазов да напише повестта „ Немили-недраги“. Учениците разтълкуваха значението на заглавието и заключиха, че то насочва вниманието на читателя към страдалческата участ на героите. Г-жа Петкова разказа за перипетиите , през които е трябвало да преминат участниците в Априлското въстание и  за хода на самото  въстание.Едни от големите исторически имена са герои в повестта „ Немили-недраги“ или са използвани като  прототипи – Левски, Стефан Стамболов, Никола Странджата. Седмокласниците обсъдиха темата, художествените задачи и жанра на творбата.

В рамките на два учебни часа учениците  плавно преминаваха от фронта на историята във фронта на литературата и обратно.