Прекрасните деца от 3 а” клас на ОУ”Св.св.Кирил и Методий”,гр.Св.Влас отново показаха комбинирани знания по Англ.език и умения по Изобразително изкуство в проект:
“My aquarium”

Прекрасните деца от 3 а" клас на ОУ"Св.св.Кирил и Методий",гр.Св.Влас отново показаха комбинирани знания по Англ.език и умения по Изобразително изкуство в проект:"My aquarium" ♡♡♡

Публикувахте от Magdalena Jechef в Вторник, 5 май 2020 г.