Изложба „Моят роден град“

Изложба „Моят роден град“ в ОУ “Св. св. Кирил и Методий“

Изложба под надслов „Моят роден град“ откриха второкласниците от нашето училище. Красиви пейзажи, макети, табла и стихове подготвиха децата с помощта на своите родители и ги подредиха съвместно с учителите си върху специални стативи в актовата зала на училището. Мероприятието е част от планът на дейностите на нашето училище.

Представителите на нашето училище бяха посрещнати от Директора на центъра и проведоха беседа със социалния работник, психолога, логопеда, рехабилитатора и другите специалисти, които се грижат за децата, посещаващи Центъра. Екипът на Центъра с готовност сподели своя богат опит и идеи в прилагането както на традиционни форми, така и на новите течения за обучение и развитие, например метода „Монтесори“. Посъветваха ни кои образователни и помощни материали са най-полезни за употреба в училище, най-вече при обучаването на деца със специални образователни потребности. Нашите педагози също споделиха своя опит от ежедневната си работа с децата и потърсиха съвети и мнения за оптимизиране на образователния процес. Останахме силно впечатлени от богатата материална база, уникалната среда и атмосфера.

Галерия