Изложба за Баба Марта

По проект: BG05M20P001-2.004-0004 (Твоят час – фаза 1), финансиран от Оперативна програма “Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от ЕС чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, учениците от групата по квилинг с ръководител Мата Пенева подредиха изложба, посветена на Баба Марта.С много сръчност и въображение малките творци изработиха картички с цветя и мартенички, които оживиха коридорите на нашето училище и внесоха пролетно настроение.

Галерия