Стратегии

Линкове към документи за сваляне

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО-2023- 2028

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2023- 2028 година

Oтчет на план за изпълнение на стратегията- 2023/2024

СТРАТЕГИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА УЧИЛИЩЕТО-2020- 2024

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2022- 2023 година

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА УЧЕБНАТА 2022-2023

Oтчет на план за изпълнение на стратегията- 2022/2023

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2021- 2022 година

Oтчет на план за изпълнение на стратегията- 2022

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА ЗА РАЗВИТИЕТО НА УЧИЛИЩЕТО за учебната 2020- 2021 година

*План за изпълнение на стратегията- 2021

* Oтчет на план за изпълнение на стратегията- 2021

Стратегия-2016-2020 г.