Обществен съвет

Обществен съвет 2021- 2022 година

* Протокол № 1/28.01.2022 г.

* Протокол № 2/17.03.2022 г.

*Протокол № 3/18.04.2022 г.

Протокол №4/ 09.05.2022 г.

Финансов отчет на първо тримесечие на 2022 година

Обществен съвет 2020- 2021 година

Обществен съвет 2019- 2020 година

Обществен съвет 2018- 2019 година

Обществен съвет 2017-2018 година

Протоколи с решения 2016-2017 г.