Обществен съвет

Обществен съвет 2023- 2024 година

* Протокол № 1/22.01.2024 г.

* Протокол № 2/14.03.2024 г.

* Протокол № 3/17.04.2024 г.

—————————————————-

Обществен съвет 2022- 2023 година

*Съобщение за свикване на Обществен съвет

* Протокол № 1/30.09.2022 г.

* Протокол № 2/30.09.2022 г. 

* Протокол № 3/25.10.2022 г. 

* Протокол № 4/14.02.2023 г. 

* Протокол № 5/21.02.2023 г. 

* Протокол № 6 /17.03.2023 г. 

* Протокол № 7 /21.04.2023 г. 

* Протокол № 8 /07.09.2023 г. 

Отчет на Обществения съвет за 2022 – 2023 година

Обществен съвет 2021- 2022 година

* Протокол № 1/28.01.2022 г.

* Протокол № 2/17.03.2022 г.

*Протокол № 3/18.04.2022 г.

Протокол №4/ 09.05.2022 г.

* Протокол № 5/29.08.2022 г.

Финансов отчет на първо тримесечие на 2022 година

Отчет на Обществения съвет за 2021 – 2022 година

Обществен съвет 2020- 2021 година

Обществен съвет 2019- 2020 година

Обществен съвет 2018- 2019 година

Обществен съвет 2017-2018 година

Протоколи с решения 2016-2017 г.