За ОУ Св. Св. Кирил и Методий

Наличието на средновековни манастири показва, че брегът на Свети Влас е бил важен християнски център и свято място, където се е осъществявал духовният обмен между византийската и българската църква. По време на османскато нашествие неоспорим факт е, че нито една от църквите по брега не е превърната в джамия.

Името на Свети Влас идва от едноименния манастир от VII в. упоменат в Псевдоепифаниев епархийски списък, съставен в периода 733 – 787 г. При посещението си в землището на Свети Влас през 1882г. Константин Иречек пише: „Малко село от 49 гръцки къщи, което на турски се нарича Кючук манастир, а на гръцки Агиос Власос”. Малко по – късно друг историк Феликс Каниц описва хората като будни, трудолюбиви, природно интелигентни.
След Ньойския мирен договор беженска вълна залива Свети Влас и тук се заселват предимно македонски и тракийски бежанци.

През 1880 г. в селото е открито гръцко училище с 1 учител за 4 класа (отделения), на когото държавата плаща 12 лири.

През 1906 г. за първи път бива разкрито българско училище с 1 учител за 4 отделения.Училището било в стара сграда, измазана с кал и покрито с турски керемиди.Тук се обучавали децата и след изселването на гръцкото население 1924 – 1936 г.

Една от големите грижи на беженците е да намерят учители за децата си. Едни от първите учители са били Невена и Руси от Калофер, Цвета и Коста Шиварови от Сливен. През 1936 г. се построява нова училищна сграда с помощта на доброволния труд на всички жители. Новото училище отваря врати през 1937-1938г. с 4 учебни стаи, стая за учителите и дълъг 14 метров коридор. Паралелките са смесени.

През 1945-1946 г. училището става прогимназия. От 1949 г. обучението става двусменно.Същата година се организира акция за събиране на билки и се подема инициатива за създаване на курс по ограмотяване на местното население.

От 1961 г. първи и трети клас се ограмотяват от Пенка Вангелова, а втори и четвърти от Лазар Вангелов. До 1968 г. учителите в прогимназията обучават в слети паралелки, което налага нареждане за закриването на среден курс, но по молба на местната общественост решението не влиза в сила. В последствие обаче все пак пристига неприятната заповед за закриване на прогимназиален курс.

От 1968 г. учениците от 5 до 8 клас пътуват с автобуси до гр.Несебър. В Свети Влас училището остава само начално. За директор е назначен Лазар Вангелов, който остава на този пост до пенсионирането си. През 1981г. за първи път е разкрита занималня. През 1982 г. се изготвя план за ново училище и през 1988 г. започва събарянето на старото с помощта на местното население. До приключването на строежа учебните занятия се провеждат във временно училище – барака с 3 учебни стаи и една учителска стая, построено в двора на детската градина.

След 35 години стаж, Лазар Вангелов се пенсионира и директор от 1987 до 1993 г. става Елена Димитрова. От 1993 г. четвърти клас преминава в начална степен.

През 1993-94 г. за директор на училището и преподавател на IV клас е назначена Дияна Димитрова.
Щастлива за всички е 1996 г., когато на 9 септември е откриването на новата училищна сграда. Присъства министърът на образованието Илчо Димитров. Новата сграда и многото ученици са предпоставка училището да се преобразува от начално в основно. Учебната година започва със 179 ученика. Назначени са нови учители. Обновена е материално – техническата база с нови кабинети и физкултурен салон.

През следващите години обновяването продължава като днес в училище вече има актова зала, два компютърни кабинета, фонетичен кабинет, кабинети по математика, история, химия, изобразително изкуство, фитнес зала.
От няколко години всички класове в начален етап имат занимални.

Всяка година учениците от училище участват във всички общински кръгове на олимпиадите по учебните предмети и в общинските спортни игри.

Учителският колектив на ОУ „Св.св. Кирил и Методий” е съставен от специалисти по всички преподавани предмети в училище и има желание и амбиции да работи за все по-успешното представяне на своите възпитаници на всички равнища на учебно-възпитателния процес.