Отговор на този въпрос дават учениците от втори “Б” клас. Те се учат да бъдат добри читатели, защото добрият читател не е просто този, който е прочел много книги, а този, който умее да превърне всяка прочетена книга в свой приятел. С много настроение децата изработиха постер, в който дават много отговори на въпроса “Защо трябва да четем книги?”.