На 24 април 2019 г. в 10:00 часа симулативна тренировка по линия на противодействие на тероризма / практическо  проиграване на план за евакуация при терористично нападение и бомбена заплаха/ започна с информация на охранителя на учебното заведение за намерена раница, вероятно с взривно устройство, пред централния вход на училището. Помощният персонал своевременно уведоми директора за намерения багаж и се престъпи към действия за евакуация. Директорът уведоми службите на спешния телефон и се пристъпи към незабавна евакуация. Тревогата бе обявена с продължително звънене  на звънеца.

Учителите и служителите спомагаха за бързото напускане на сградата на ул. „Св.св.Кирил и Методий“1, при спазване на предварителните инструкции и план за евакуация. Евакуирането се извършваше през двата странични изхода на училището, като централния вход бе затворен и отцепен. Всички ученици, учители и служители се събраха на сборната точка – на спортната площадка в двора на училището. Бяха спазени всички правила за безопасно евакуиране на ученици и служители. Всички се отнесоха с нужната отговорност към мероприятието и при стриктно спазване на инструкциите на полицейските служители, ръководители на симулативна тренировка по линия на противодействие на тероризма / практическо  проиграване на план за евакуация при терористично нападение и бомбена заплаха/.

Ръководството на училището благодари на ръководителите на учението главен инспектор Марин Димитров- началник сектор „СПС“ ОДМВР, инспектор Чанко Русинов- СОБТ-МВР, главен инспектор Живко Даскалов- началник на РУ-Несебър и не на последно място на Цветелина Рандева- говорител на ОДМВР-Бургас. Всички те и техните екипи демонстрираха голям професионализъм и оставиха трайна следа с действията си у нашите ученици. Симулативната тренировка бе проведена блестящо.